Den naade, som Gud haver gjort

Den naade, som Gud haver gjort

Author: Thomas Kingo
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Den Naade, som Gud haver gjort,
Os at retfærdiggjøre,
Den bør vi agte høit og stort,
Og saa i Gjerning føre,
At Troens Frugter kjendes maa,
Og vi kan frem i Dyder gaa,
Hvortil Guds Aand os røre!

2 Giv ærlige vi være kan,
Naar vore Knæ vi bukke,
Og til vor Gud og Frelsermand
I vore Bønner sukke,
Saa han os da bekvemme gjør,
Og Himlens rige Naades Dør
Vil selv for os oplukke!

3 Vor Næstes Feil vi skjule maa
Med Kjærlighedens Kaabe,
Og trøstesløs ei lade gaa
Dem, som vor Hjælp anraabe
Om Hus og om nødtørftigt Brød,
Som Frelseren han selv os bød,
Hvis Naadeløn vi haabe.

4 Gid udi Gjerninger og Ord
Vi stedse lader kjende,
At os guds Aand i Hjertet bor,
At vi som Lys maa brænde,
Og at i Dyd vi skinne maa!
Saa skal Gud Ære af os faa
Nu og foruden Ende.

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #426

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d53

TextPage Scan

Kirkesalmebog #426

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #426

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #273

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #426

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d45

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.