Der mange skal komme fra Øst og fra Vest

Der mange skal komme fra Øst og fra Vest

Author: M. B. Landstad
Tune: DER MANGE SKAL KOMME
Published in 5 hymnals

Representative Text

1 Der mange skal komme fra Øst og fra Vest,
Og sidde tilbords i Guds Rige
Med Abraham, Isak og Jakob til Gjest
Hos ham, som bød ind os at stige.
Miskunde dig over os, Jesus!

2 Men de, som modstode fra Morgen til Kveld,
Og stoled paa egen Dyds Styrke,
Fordømmes og kastes med Legem og Sjæl
Hen ud i det yderste Mørke.
Miskunde dig over os, Jesus!

3 Gud lade os høre med Kjærligheds Brand
Vor Hyrdes hans Lokking saa blide,
At vi maatte skynde os, Kvinde og Mand,
Og sanke os til ham i Tide!
Miskunde dig over os, Jesus!

4 Gid jeg maatte være, og alle med mig,
Blandt Guds den beseglede Skare,
Gud tage os naadig i Himlen til sig,
Og frelse fra Helvedes Fare!
Miskunde dig over os, Jesus!

5 Gud giv mig at være den salig Gjest,
Som sidder hos Kongen for Borde,
At holde hos hannem den evige Fest,
Naar her de mig gjemme og jorde!
Miskunde dig over os, Jesus!

6 Da glemmes det Kors, som paa Jorden jeg bar,
Da slukner saa mildelig Sorgen,
Da bliver opklaret, hvad gaadefuldt var,
Da rinder den lyse Dags Morgen.
Mistkunde dig over os, Jesus!

7 Da toner der gjennem den himmelske Hal
En Lovsang, sam ikke har Mage.
For Stolen og Lammet de Salige skal
Sin Krone for kampen modtage.
Miskunde dig over os, Jesus!


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #216

Author: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Text Information

First Line: Der mange skal komme fra Øst og fra Vest
Author: M. B. Landstad
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
Text

The Cyber Hymnal #15102

Include 4 pre-1979 instances
Suggestions or corrections? Contact us