Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Du kyrka på den grundval byggd

Du kyrka på den grundval byggd

Tune: ATHENS
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Du kyrka på den grundval byggd,
Som evigt skall stå fast,
Du varit fädrens värn och skygd,
Du står om allting brast!
Min frjöjd och krona är du nu
Och på den hörnesten,
Som heter Jesus, hvilar du
Så trygg, så säll, så ren.

2 På denna klippa stormars hot
Och lärdomsvindars brus
Och egna tyckens stolta knot
Ej skaka kyrkans hus;
Det klippfast står i väl och ve
Uti bekännelsen
Uppbyggdt af stenar lefvande,
Af hvilka jag är en.

4 Det min, det Luthers kyrka är
Apostlarnas också.
Profeters ljus klart lyser här
Och lUar mig att förstå
Det tal om blodet, som rengör
Och genom himlens port mig för,
Som var med lagen stängd.

5 Ja, du min kyrka lär vet,
Att Jesus Vägen är
Och Sanning, Lif, Rättfärdighet –
Du klartmig äfven lär,
Att Jesus dog på korsets stam
För mina synders skull,
Och för det offer Han bar fram
Är Gud mig evigt huld.

6 Och för din tro martyrers blod
I strömmar fordom flöt,
Ack, hjalp mig, Gud, med gladligt mod
Bli stilla i ditt sköt',
Om ock med blod det tarfvas än
Af Jesu klena hjord
Att vittna för bekännelsen
Om Kristus och Hans ord.

7 Min kyrka med din tro, ditt namn
Mig vare evigt kär!
Ack, slut mig st¨ndigt i din famn
Och jämt mig vandra lär
Uppå min gode Herdes stig!
Mitt löfte, bön, begär
Är att ej skiljas ifrån dig –
Där Gud mig nåd beskär.Source: Lutherförbundets Sångbok #S64

Text Information

First Line: Du kyrka på den grundval byggd
Meter: 8.6.8.6 D
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)

Barnvannens Lyra #d8

TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S64

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements