Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Et trin jeg atter har idag

Et trin jeg atter har idag

Author: August Hermann Francke; Translator: Anonymous
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 At Trin jeg atter har idag
Mod Evigheden vandret;
Mit Sind, o Jesus, til dig drag
I Troskab uforandret.
O Kilde, hvoraf Livsens Vand
Udstrømmer, øs dag Liv og Aand
I mit afmægtig' Hjerte!

2 Jeg tæller Timer, Dage, Aar,
Som synes mig saa lange;
Før jeg fuldendes og opnaar
Mit Maal, er jeg en Fange,
Før du borttager udaf mig
Den Del, som end er dødelig,
Og jeg til Livet kommer.

3 Mit Hjerte blusser af den Glød,
Din Kjærlighed antændte,
Da du fra Verdens Favn og Skjød
Mig drog og til dig vendte;
Du er i mig, og jeg i dig,
Dog søges endnu idelig
En nærmere Forening.

4 O, at du kom, min Jesus, snart!
Jeg tæller Øieblikke.
Kom, førend jeg til Dødens Fart
Og Afsked mig maa skikke!
Kom dog udi din Herlighed,
Se, hvor din Brud sig har bered
Og Lænderne omgjordet!

5 Din hellig' Olje udgydt er,
O Jesus, i mit Hjerte,
Du er mig selv i Aanden nær,
Skjønt jeg har Længsels Smerte.
Din Brud sin lampe smykker har,
Og daglig dit imødegaar
Med Ønske dig at favne.

6 Kom! er den længselsfulde Røst,
Kom! raaber din Veninde;
Hun søger i dig al sin Trøst,
Hun skriger: lad dig finde!
O kom, du Guds enbaarne Søn!
Du kjender mig, min Brudgom skjøn,
Som haver mig trolovet.

7 Dog stiller Tid og Time jeg
I dit Behag, o Herre;
Jeg veed paa den, du vredes ei,
Som gjerne vilde være
Jo før jo hellere hos dig,
Og derfor stræber idelig
At vandre dig imøde.

8 Det er imidlertid min Ro,
At Intet os kan skille,
Du er min Brudgom huld og tro,
Det kan al Sorg vel stille.
Jeg veed dog, Dagen kommer snart,
Da skal jeg holde Himmelfart
Og Bryllupsfest med Glæde.

9 Jeg takker dig for hver en Dag,
Som haster til sin Ende
Foruden Nød og Hjertenag;
O, at jeg ret maa kjende
Din Godhed her, og haste frem
Til dig i høie Himmelhjem,
Hvor Dolen aldrig savnes!

10 Er Foden træt og Knæet mat
Paa denne Himmelreise,
Saa tag du mig ved Haanden fat,
At Troen sig maa reise
Med mere Mod og Munterhed
At søge Himlens Hvilested
Og daglig did opstige!

11 Min Sjæl, gaa frisk i Troen frem,
Lad Intet dig forskrække!
Dit Maal, som er Jerusalem
Heroventil, lad trække
Dit Sind fra Jordens Usselhed,
Hast, hvad du kan, ja flyv afsted
Med ivrig Længsels Vinger!

12 O Jesus, se, min Sjæl til dig,
Sin Skat er alt opfaren!
Skjønt Legemet er dødelig,
Og kjødet altid Snaren,
Det mig dog ikke hindre skal
At søge dig i Himlens Sal;
Jeg er alt hos min Jesus.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #675

Author: August Hermann Francke

Francke, August Hermann, son of Johann Francke, a lawyer in Lubeck, was born at Lubeck, March 22, 1663. He studied at the Universities of Erfurt, Kiel, and Leipzig, graduated M.A. at Leipzig, 1685, and thereafter lectured on Biblical subjects at Leipzig for some time. About Michaelmas, 1687, he went to Lüneburg to work under the pious superintendent C. H. Sandhagen; and there while composing his first sermon (on St. John xx. 31) he underwent that change which made him call Lüneburg his spiritual birthplace. After spending the greater part of 1688 at Hamburg, he stayed two months with P. J. Spener at Dresden, and then returned about Lent, 1689, to Leipzig, where he resumed his Biblical lectures until the old orthodox party procured an edic… Go to person page >

Translator: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d103

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #154

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #675

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d79

Suggestions or corrections? Contact us