Et trofast Hjerte, Herre min

Et trofast Hjerte, Herre min

Author: Hans Chr. Sthen
Published in 4 hymnals

Full Text

1 Et trofast Hjerte, Herre min,
Skal dig tilrede være,
Du mig forløste, jeg er din,
Des bør dig Pris og Ære!
Det ter sig self,
Du vil os vel,
Paa Korset slages du ihjel,
Vor Synd du vilde bære.

2 Den Kjærlighed, du har til mig,
Har os tilsammen bundet,
Nu kommer Djæv'len med sin Svig,
Og han vil have vundet.
Du er dog ei
Den falske Vei,
Jeg veed det vist, du sviger ei,
Din ˙jælp saa stor er fundet.

3 Elendig, Herre, gjør du mig,
Om du vil fa mig stilles,
Men jeg forlader mig paa dig,
Mit Hjertes Angst da stilles.
O Hjertens Tvang,
Og stor Modgang!
Mig Nat og Dag de gjøres lang,
Saa al min Glæde spildes.

4 Du lover godt med Aand og Mund
Og holder visselige,
At være huld i allen Stund,
Du vil mig aldrig svige;
Du agter selv
Med fuld godt Skjel,
Om mig gaar ilde eller vel,
Fra dig vil jeg ei vige.

5 Der ingen er i Verden til,
som kan min Sorg forcrive,
Foruden Gud, naar han saa vil,
Han kan mig Trøsten give.
O Jesus sød, Hjælp mig af Nød1
Du tog for mig den bitre Død,
Thi lad mig salig blive!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #119

Author: Hans Chr. Sthen

(no biographical information available about Hans Chr. Sthen.) Go to person page >

Text Information

First Line: Et trofast Hjerte, Herre min
Author: Hans Chr. Sthen
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d104
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #65
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #119Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d80
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements