Förr'n vi skiljas från hvarandra

Förr'n vi skiljas från hvarandra

Tune: [Whither, pilgrims are you going] (Bradbury)
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Förr'n vi skiljas från hvarandra,
Oss välsigna, Gud, vår Gud!
Tag oss i din vård och hägnad,
Led oss rätt i dina bud!

Kör:
O, välsigna, hvad här talats,
Upptag du vår bön och sång,
Och omdet dig så behagar,
Låt oss mötas än en gång!
Och om det dig så behagar,
Låt oss mötas än en gång!

2 Kär Frälsare, gå med oss,
Var vår tröst och vårt försvar!
Vi dig lofva för den glädje,
Du i dag oss gifvit har. [Kör]

3 Helge Ande, tag din boning
Uti v≈åra hjärtan här;
Led oss med ditt ljus på vägen,
Som til härligheten bär! [Kör]

4 Fader, Son och Helge Ande,
Gud, treenig, helig, ren,
Sprid i denna världens mörker
Mer och mer din klarhets sken! [Kör]

Source: Lutherförbundets Sångbok #S109

Text Information

First Line: Förr'n vi skiljas från hvarandra
Language: Swedish
Refrain First Line: O, välsigna, hvad här talats
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S109

Suggestions or corrections? Contact us