Fra mennesken har jeg vendt min hu

Fra mennesken har jeg vendt min hu

Author: Andreas Knoepken
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Fra Mennesken' haver jeg vendt min Hu,
Til dig min Sjæl opløfter,
O Herre Gud, bevar mig nu,
At Intet mig mistrøster!
Al min Tillid har jeg til dig,
Fra Skam og Skjændsel vogte mig,
At mine Uvenner ei glædes.

2 O herre Gud, til dig altid
Jeg mine Øine opløfter,
Frels mig af Snaren, jeg er udi,
Til Helved' mig Synden forpligter,
Forbarm du dig, o Herre Christ;
Thi jeg er arm og ussel vist,
Dertil af mange foragtet!

3 Min Ungdoms Brøst og Ufornuft,
O Herre, vil du forgjette,
Forlad mig al min store Utugt
Og mine Synder udslette
For Jesu Christi Rosensblad,
Som nøgen for mig paa Korset stod,
O Herre, ihukom dette!

4 For dit Navns Skyld, o herre Gud,
Udslet al' mine Synder!
Saa meget er det onde Ukrud
Og voxer alle Stunder;
Derfor, o Herre, lær du mig
Di Lov at følge rettelig,
Aldeles efter din Villie!

5 Herre er sød, retvis og god
Mod Alle, som ham paakalde,
Om de end noget af Veien gaa,
Han vil dem dog ei undfalde;
Han lærer dem sin Villie god,
Befæster den i Hjertets Rod
Alt efter sin egen Villie.

6 Guds Veie er' Sandhed visselig,
Godhed, Miskund og Naade,
Sit Løfte holder han tryggelig,
Opfylder det til Baade
For dem, hans Ord samtykke nu
Og elske ham af Hjerte og Hu,
Det Skriften os kundgjører.

7 Vis mig, o Herre, din Vei at gaa,
At jeg din Sti maa lære,
I Sandhed lær mig ret at staa,
thi du est Gud min Herre,
Min Hjælp og Trøst og al Tillid,
Dertil forlader jeg mig altid,
Trods dem, som mig forfølge!

8 Bevar min Sjæl, og hjælp nu mig,
At jeg nu ikke beskjæmmes,
Mit stadig Haab hat jeg til dig,
Din Villie lad hos mig fremmes,
Og hjælp nu Herre, af Sorrig og Ve
Israel dine Tjener,
Som dig alene tilhører!

Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #401

Author: Andreas Knoepken

Knöpken, Andreas (Cnophius), was born at Kustrin (Custrin) about 1490. He was for some time assistant in the school at Treptow, in East Pomerania, under Bugenhagen. But as they both espoused the cause of the Reformation, they had to flee from Treptow in 1521, Bugenhagen to Wittenberg, and Knopken to Riga. At Riga Knöpken conducted a successful disputation with the monks, and was appointed by tbe Council and burgesses evangelical archidiaconus of St. Peter's Church, where he began his work Oct. 23, 1522. He died at Riga, Feb. 18, 1539. Knöpken's hymns are almost all Psalm versions. Three appeared under the title of Ethlike psalmen dorch Andream Knöpken vordütscht as an Appendix to B. Waldis's De parabell vam vorlorn Szohn, Riga, 1527… Go to person page >

Text Information

First Line: Fra mennesken har jeg vendt min hu
Author: Andreas Knoepken
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #401

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d98

Suggestions or corrections? Contact us