We ask for donations here just twice a year, and this is one of those times. So, before you hit the "close" button on this box, would you consider a donation to keep Hymnary.org going? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Last month, our Hymnary website had almost 1 million visitors from around the world: people like you who love hymns. To serve our users well takes money, and we have limited sources of revenue. This fund drive is one such source.

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. From the entire Hymnary.org team, our grateful thanks.

Fryd dig, du Jesu brud, Her er et Himmelbud

Fryd dig, du Jesu brud, Her er et Himmelbud

Author: Hans Adolf Brorson
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Fryd dig, du Jesu Brud!
Her er et Himmelbud,
Som tydelig skal sige
Fra Gud i Himmerige,
Dig skal han st"rk forkynde:
Du har vor Herres Ynde.

2 Fryd dig, du Jesu Brud,
Hør Budet nøie ud!
Han siger: Vær fornøiet,
Gud har dig høit uphøiet,
Guds Søn dig selv vil tage
Til Husten, Brud og Mage.

3 Fryd dig, du Jesu Brud!
Saa stor en Herre Gud,
Saa vældig i sit Rige,
saa herlig uden Liege,
Og du, en fattig Kvinde,
Skal saadan Brudgom finde!

4 Fryd dig, du Jesu Brud,
Som ser saa bange ud,
Af Sorg for Synden trænges,
Og efter Naaden længes!
Du, du er just den Datter,
Som Gud saa herlig skatter.

5 Fryd dig, du Jesu Brud!
Det haver du forud,
At Jesus og hans Fader
Sig selv tilbyde lader,
Og Aandens Fæstegaver
Du til Forsikring haver.

6 Fryd dig, du Jesu Brud!
Er det din Brudgoms bud,
Da tør du dig ei klage,
At du mod Rei skal tage,
Gud selv sig jo frembyder,
Trods den, der det fortryder.

7 Fryd dig, du jesu Brud!
Af Trængsels Hytte ud!
Er det nu Tid at klage
I slige Bryllupsdage?
Tænk ei pa Verdens Jammer,
Men paa dit Brudekammer!

8 Fryd dig, du Jesu Brud!
Naar der er Skald og Skud
Paa Sinai at høre,
Det kan dig ikke rOre;
Den dig til Brud udvalgte,
Han al din Gjæld betalte.

9 Fryd dig, du Jesu Brud,
Og sig at lo ens bud
Stet intet har at sige
Mod Jesu Naades Rige!
Sig, at du er forlovet,
Med Lovens Lov og Hoved!

10 Fryd dig, du Jesu Brud,
Og gak fra Verden ud!
I Verdens Lyst at hvege,
Med Dukketøi at leg,
Din Stand det ei kan lide;
Sæt Verden rent tilside!

11 Fryd dig, du Jesu Brud!
Er du en Fadeklud
I Verdens spodske Øie,
Din Jesus af det Høie
Dig desto mer vil ynde,
Det kan jeg dig forkynde.

12 Fryd dig, du Jesu Brud,
Og alle dem bebud,
Som naadens TrOst begjære,
At her er nok og mere,
End de kan alle raade,
Af Naade, Naade, Naade!

13 Fryd dig, du Jesu Brud,
Naar du gaar ind og ud!
Og vil dig Nogen spørge,
Hvorfor du ei vil sørge,
Saa sig, at du kun vanker
I idel Bryllupstanker!

14 Fryd dig, du Jesu Brud,
Og smyk dig mod din Gud!
Din Brudgom vil dig hente,
Hver Time kan du vente,
At du faar Bud at træde
Til Himlens Bryllupsglæde.

15 Fryd dig, du Jesu Brud,
Og tak for dette Bud,
At hver en Blodedraabe
Kan takke, sjunge, raabe:
Hosianna, Pris og Ære
Min søde Gud skal være!Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #50

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: Fryd dig, du Jesu brud, Her er et Himmelbud
Author: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #50

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d102

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.