I dag

Gif mig i dag, o Herre kär

Tune: [Gif mig i dag, o Herre kär]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Gif mig i dag, o Herre kär,
Hvad för i dag mig nödigt är
Af ljus och mörker, fröjd och smärta,
Af tyngd och lättnad f¨ør mitt hjärta!
O, gör mig nöjd med ditt behag
Och hvad du gifver mig i dag!

2 Hvad morgondagen med sig bär
I dag mig än förborgadt är;
Jag vill på förhand det ej veta,
Ej i ditt råd förmätet leta,
Blott i din hand, ditt h¨gn mig tag
I morgon likasom i dag!

Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #177

Text Information

First Line: Gif mig i dag, o Herre kär
Title: I dag
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #177

Suggestions or corrections? Contact us