Giv dig, min kjære Sjæl, til ro

Giv dig, min kjære Sjæl, til ro

Translator: Hans Adolf Brorson ; Author: E. K. Philippi
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Giv dig, min kjære Sjal, til Ro,
Og kom derhid i Aanden fro!
Vi ville til vor Fader gaa,
Jeg ser i Brand hans Hjerte staa,
Han kalder fuld af Kjærlighed,
Og bøier Øret til os ned.

2 Hør, hvor han raaber mildelig:
Kom, kjære Sjæl! jeg giver dig
Alt, hvad min Kjærlighed formaar
Thi jeg dit Gavn og bedst forstaar,
Jeg gjør med dig en evig Pagt,
At hjælpe dig med Guddoms-Magt.

3 Jeg skabt dig, jeg vil og kan
Dig holde Liv og Sjæl istand.
Jeg styrer dig i al din Nød,
Jeg med dig gaar i Liv og Død,
Jeg gjerne giver alt det som
Du mig af Hjertet beder om.

4 Din Fader, se, det er mit Navn!
Jeg bær dig udi Naadens Favn,
Og mærker paa din Bøn saa tidt
Du kun gaar frem i Troen frit,
Da rækker dig min milde Haand,
Hvad dig er godt til Liv og Aand.

5 O Hjertelag! hvad er det stort,
Du os til dine Børn har gjort!
O Kjærlighed! den store Gud
Har kaaret os i Kristus ud
Til Himlens Arveret at faa,
Og vi ham Fader kalde maa!

6 Jeg raaber: Fader, du er min!
Og jeg, min Fader, jeg er din!
Din Aand er mig Besegling paa,
At jeg saaledes tale maa,
Ja selv og frem ham Bønnen bær,
At den for dig er sød og kjær.

7 Thi haver jeg nu al min Lyst
Til Gud, mit Hjertes Lys og Trøst;
Det letter al min Trængsels Stand,
At jeg han Fader kalde kan,
Og er jeg end til Døden træt,
Saa gjør han mig til Himlen let.

8 I Kors jeg klager Nat og Dag:
Min Fader! se, jeg er saa svag!
I Fattigdom, med Øine-Graad
Jeg siger: Fader, vid mig Raad!
Naar Korset bliver langt og svart,
Jeg siger: Fader, hjælp mig snart!

9 Saa grusom er dog ingen Nød,
Saa bitter er dog ingen Død,
Jeg faar jo Lindring, Naad og Trøst,
Naar jeg opløfter Bønnens Røst:
Lad sliippe hele Verdens Flok,
Gud er min Fader-det er nok!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #405

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Author: E. K. Philippi

(no biographical information available about E. K. Philippi.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d135

TextPage Scan

Kirkesalmebog #405

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #405

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #405

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.