Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Gud Fader udi Himmerig

Representative Text

1 Gud Fader udi Himmerig
Sin Vilje han os kjendte,
Der han os ned til Jorderig
De ti Bud-Ord udsendte.

2 Det første Bud, det er nu saa,
Det bør dig vel at merke:
Afguder skal du dig ei faa,
Men een Gud skal du dyrke.

3 Du skal og ei forfængelig
Guds hellig' Navn paakalde,
Om du vil ei evindelig
I Pinen det undgjælde.

4 Du komme skal ihu dernæst
Din Sabbat hellig gjøre,
Og tjene Gud, som du kan bedst,
Guds Ord da skal du høre.

5 Du hædre skal, til dyder næm,
Din Fader og din Moder,
Som dig med Ære forstred frem,
Da faar du Landsens Goder.

6 Du skal og ingen slaa ihjel,
Og ei Manddrab bedrive,
Din Broder skal du unde vel,
At du maa salig blive.

7 Du skal og ei bedrive Hor,
Det mon saa mangen Daare,
Ukydskheds Synd den snart forgaar,
Men Pinen længe varer.

8 Du skal og ingen stjæle fra
Hans Gods, hans Hæder, Ære,
I Verden skal du leve saa,
At du retvis kan være.

9 Du skal og ei falsk Vidnesbyrd
Mod din Jevnkristen bære,
Det bliver dig fuld ganske dyrt
I evig Kval at være.

10 Dernæst du skal og ei attraa
Din Broders Hustru vene,
Men al den Stund, du leve maa,
Din Broder skal du tjene.

11 Det sidste Bud-Ord det er saa,
Det bør dig nu at kjende:
Din Broders Gods du ei attraa,
Hans Hus go ei hans Svende.

12 Gud Fader, Søn og Helligaand
Han give af sin Naade,
Vi maatte udi alle Land
Hans Bud-Ord vel bevare!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #228

Author: K. Mortensoen

(no biographical information available about K. Mortensoen.) Go to person page >

Text Information

First Line: Gud Fader udi Himmerig
Author: K. Mortensoen
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)
TextPage Scan

Kirkesalmebog #228

Kirkesalmebog #d151

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #228

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #228

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements