Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Gud Fader udi Himmerig

Gud Fader udi Himmerig

Author: K. Mortensoen
Published in 3 hymnals

Full Text

1 Gud Fader udi Himmerig
Sin Vilje han os kjendte,
Der han os ned til Jorderig
De ti Bud-Ord udsendte.

2 Det første Bud, det er nu saa,
Det bør dig vel at merke:
Afguder skal du dig ei faa,
men een Gud skal du dyrke.

3 Du skal og ei forfængelig
Guds hellig' Navn paakalde,
Om du vil ei evindelig
I Pinen det undgjælde.

4 Du komme skal ihu dernæst
DinSabbat hellig gjøre,
Og tjene Gud, som du kan bedst,
Guds ord da skal du høre.

5 Du hædre skal, til dyder næm,
Din Fader og din Moder,
Somdig med Ære forstred frem,
Da faar du landsens Goder.

6 Du skal og ingen slaa ihjel,
Og ei manddrab bedrive,
Din Broder skal du unde vel,
At du maa salig blive.

7 Du skal og ei bedrive Hor,
Det mon saa mangen Daare,
Ukydskheds Synd de snart forgaar,
men Pinen længe varer.

8 Du skal og ingen stjæle fra
Hans Gods, hans Hæder, Ære,
I Verden skal du leve saa,
At du retvis kan være.

9 Du skal og ei falsk Vidnesbyrd
Mod din Jevnkristen bære,
Det bliver dig fuld ganske dyrt
I evig Kval at være.

10 Dernæst du skal og ei attraa
Din Broders Hustru vene,
Men al den Stund, du leve maa,
DinBroder skal du tjene.

11 Det sidste Bud-Ord det er saa,
Det bør dig nu at kjende:
Din Broders Gods du ei attraa,
hans Hus go ei hans Svende.

12 Gud Fader, Søn og Helligaand
Han give af sin Naade,
Vi maatte udi alle Land
Hans Bud-Ord vel bevare!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #228

Author: K. Mortensoen

(no biographical information available about K. Mortensoen.) Go to person page >

Text Information

First Line: Gud Fader udi Himmerig
Author: K. Mortensoen
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d151
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #228
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #228Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements