Bön och tröst

Gud, min Gud, ack, var mig nådig

Tune: [Gud, min Gud, ack, var mig nådig]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Gud, min Gud, ack, var mig nådig
För din Sons förskyllans skull!
Fräls mig från all syndens våda,
Var mig, Gud, en fader huld!
Skapa i mig ett nytt hjärta,
Mitt af synd är fullt!

2 Själ, haf tröst, fast skuldbelastad
Och af synden tryckt du är
Hör Guds ende son i döden
Sig har gifvit, hardig kär;
Han förbannelsen borttagit
Och tömt vredens kalk.

3 Upp då hjärta att lofsjunga
Hjälten utaf Judas stam!
Han, som blödde, för mig dödde,
Evig seger åt mig vann.
Upp mitt hjärta att berömma,
Prisa högt Guds Lamm!

Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #85

Text Information

First Line: Gud, min Gud, ack, var mig nådig
Title: Bön och tröst
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #85

Suggestions or corrections? Contact us