Gud skal al Ting mage

Representative Text

1 Gud skal al Ting mage,
Som mig alle Dage
Favner i sit Skjød,
Han som mig udvalgte,
Og blandt Sine talte,
Førend jeg blev fødd;
Han, som veed saa god Besked,
Udi Livet og i Døden,
Hvad jeg har fornøden.

2 Gud skal al Ting mage,
Som saa mangen Plage
Haver fra mig vendt,
Underholdet Livet,
Mad og Drikke givet,
Som det mig har tjent,
Og naar tidt en anden Sit
Har med Suk og Sorg fordøiet,
Har han mig fornøiet.

3 Gud skal al Ting mage,
Dig ved Haanden tage,
Naar du synke skal,
Naar du vil fortvile,
Finder ingen Hvile
Udi Modgangs Dal,
Gud da vil selv træde til,
Da skal al din Jammer endes,
Som et Straa forbrændes.

4 Gud skal al Ting mage,
Mægtig i de Svage
Han sig al Tid ter,
Skulde eller kunde
Nogen gaa til Grunde,
Som paa Herren ser?
Allesteds da vel tilfreds!
Al Ting staar udi hans Hænder,
Al din Trang han kjender!

5 Gud skal al Ting mage,
Som den gamle Drage
Mægtig overvandt;
Fører han end Sine
Gjennem Kors og Pine
Underlig iblandt:
Vær bered til Strid og Fred,
Til at give og at tage,
Gud skal al Ting mage!

6 Gud skal al ting mage,
Naar du end skal smage
Dødens beske Skaal
Da vil han det gjøre,
Selv vil han dig føre
Til dit rette Maal.
Lad den Pagt kun staa ved Magt,
At du skal til Graven drage,
Gud vil Sjælen tage.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #490

Author: Ernst Stockmann

Preacher and poet Go to person page >

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Tune

JESU, MEINE FREUDE (Crüger)

Johann Crüger (PHH 42) composed JESU, MEINE FREUDE, a bar form tune (AAB) written for this text. Johann S. Bach (PHH 7) incorporated the tune into his cantatas 12, 64, 81, and 87 and composed a beautiful motet and several organ preludes on the melody. Sing this great chorale in harmony throughout.…

Go to tune page >


GUD SKAL ALTING MAGE


Timeline

Instances

Instances (1 - 7 of 7)

Kirkesalmebog #d163

TextPage Scan

Kirkesalmebog #490

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #490a

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #490b

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #322

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #490

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d117

Suggestions or corrections? Contact us