Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Gud skal al Ting mage

Full Text

1 Gud skal al Ting mage,
Som mig alle Dage
Favner i sit Skjød,
Han som mig udvalgte,
Og blandt Sine talte,
Førend jeg blev fødd;
Han, som veed saa god Besked,
Udi Livet og i Døden,
Hvad jeg har fornøden.

2 Gud skal al Ting mage,
Som saa mangen Plage
Haver fra mig vendt,
Underholdet Livet,
Mad og Drikke givet,
Som det mig har tjent,
Og naar tidt en anden Sit
Har med Suk og Sorg fordøiet,
Har han mig fornøiet.

3 Gud skal al Ting mage,
Dig ved Haanden tage,
Naar du synke skal,
Naar du vil fortvile,
Finder ingen Hvile
Udi Modgangs Dal,
Gud da vil selv træde til,
Da skal al din Jammer endes,
Som et Straa forbrændes.

4 Gud skal al Ting mage,
Mægtig i de Svage
Han sig al Tid ter,
Skulde eller kunde
Nogen gaa til Grunde,
Som paa Herren ser?
Allesteds da vel tilfreds!
Al Ting staar udi hans Hænder,
Al din Trang han kjender!

5 Gud skal al ting mage,
Som den gamle Drage
Mægtig overvandt;
Fører han end Sine
Gjennem Kors og Pine
Underlig iblandt:
Vær bered til Strid og Fred,
Til at give og at tage,
Gud skal al Ting mage!

6 Gud skal al ting mage,
Naar du end skal smage
Dødens beske Skaal
Da vil han det gjøre,
Selv vil han dig føre
til dit rette Maal.
Lad den Pagt kun staa ved Magt,
At du skal til Graven drage,
Gud vil Sjælen tage.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #490

Author: Ernst Stockmann

Preacher and poet Go to person page >

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: Gud skal al Ting mage
Author: Ernst Stockmann
Translator: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d163
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #d490
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #322Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #490Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d117
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements