Guds salige Godhed og Naade

Guds salige Godhed og Naade

Author: J. Brunsmand
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Guds salige Godhed og Naade,
Som haver ei Maal eller Maade,
Sig alle tilkjende har givet,
Indbyder os alle til Livet.

2 Den driver os alle og tugter,
At bære Omvendelsens Frugter,
Og Synden at sky og forlade,
Som Helvede selv den at hade;

3 Al verdslig Begjæring forsage,
Paa det vi maa Herren behage,
Og lever vort høie Kald værdig,
Gudfrygtig og tugtig, retfærdig.

4 Og efter hans salig Vilje
Og Velbehag stedse os stille,
Samt altid med inderlig Længsel
At løses og løftes af Fængsel;

5 Den store Guds Komme forvente,
Naar han de Udvalgte vil hente
Med Aander og Englernes Skare,
Sin Helligheds Kraft aabenbare;

6 Som led for os Pine og Smerte,
At rense vort syndige Hjerte,
Al Ondskab fra os at bortskjære,
At vi maa hans Eiendom være;

7 Og stedse i Sind og Aand rene
Af Hjertet ham troligen tjene,
Den Helligaand ikke bedrøve,
I alt Godt os idelig øve.

8 Det giv os, o naadige Fader,
Som, ei dine Venner forlader,
Paa det vi saa evig dig kunde
Lovsynge med Hjerter og Munde!


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #475

Author: J. Brunsmand

(no biographical information available about J. Brunsmand.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d175

TextPage Scan

Kirkesalmebog #475

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #475

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #475

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.