Haf tack, käre Jesus, för ordet vi fått

Haf tack, käre Jesus, för ordet vi fått

Author: F. Engelke
Tune: [Se, Jesus af Nazaret drager her frem]
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Haf tack, käre Jesus, før ordet vi fått,
Som säger, att allt nu är väl,
Att lösen är gillad och allt är nu godt
Och köpt är hvar människosjäl!

2 En gång, när du kommer att hämta din brud
Ifrån detta främlingeland,
Då blif ver kon klädd id din snöhvita skrud
Med krona, och palm i sin hand.

3 Och sedan hon evigt får sjunga så glad
Ditt lof med all himmelens här:
Hvad jublet blir stort i den himmelska stad,
Hvad lust och hvad salighet där!

4 Det närmar sigmålet med hvarje minut
Och framåt det ilar så fort,
Baneret vi segrande höja till slut!
Då äro vi hemma, hur stort!

5 För blodet få syndare komma nu fritt:
Du vill ju bli med oss, ack, säg!
O, må du besinna, att valet är ditt:
Följ med på den lefvande väg!

6 Och vägen är Jesus, den enda, som går
Till nya Jerusalems stad:
Så ila framåt, och snart hvila du får
Och sjunga där uppe så glad!

Source: Lutherförbundets Sångbok #S152

Author: F. Engelke

(no biographical information available about F. Engelke.) Go to person page >

Text Information

First Line: Haf tack, käre Jesus, för ordet vi fått
Author: F. Engelke
Meter: 11.8.11.8
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S152

Page Scan

Nya Psalmisten #429

Suggestions or corrections? Contact us