Hail holy child, hail, virgin fair

Hail holy child, hail, virgin fair

Published in 1 hymnal

Text Information

First Line: Hail holy child, hail, virgin fairAdvertisements