Tänkvärd jämförelser

Härlig är solen i sin makt

Tune: [Härlig är solen i sin makt]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Härlig är solen i sin makt,
Härligt är fästet i sin prakt,
Men jag vet en sol, som är
Mer härlig, ren och skär:
Jesus det är, Guds klarhets sken;
Han är den solen som allen',
Oss til lif och frälsning sänd,
Är genom ordet känd.

2 Präktig är liljan i sin skrud,
Smyckad och sirad som en brud;
Men mer skön en skrud jag vet,
En skrud af helighet,
Åt mig beredd i Jesu d¨d,
Vunnen i Jesu blod så röd,
Och jag, iklädd denna skrud,
Är täck och ren för Gud.

3 Ljuflig är sången, när den går
Från skogens kör i grönklädd vår;
Men jag vet en kör, hvars sång
Har ännu högre gång:
Kören af alla trognas röst,
Sången om trones frid och tröst,
Här ett förespel till den,
Som sjungs i himmelen.

4 Kostligt ett jordiskt rökverk är,
Doftar af vällukt ljufligt här;
Jag ett rökverk vet mer klart,
Med doft af himmelsk art:
Bönens och lofvets offergärd,
Af Jesu Anda tänd och närd,
Den för Gud med lukt så söt
I Jesu namn sig göt.

5 Ljuf är i klyfta dufvans ro,
Där hon, fast jagad, trygg kan bo;
Men hvad är den ron emot
Den, som mot lagens hot,
Tröttade själen njuta får,
Då hon flyr in i Jesu sår?
Uti dem hans dufva har
Sin klyfta, sitt försvar.

6 Tryggt är ett barn i moderssköt,
Hvartill det tillitsfullt sig slöt;
Så i Jesu sköt än mer
Guds barn sig tryggadt ser;
Ty om hos Herren blott jag är,
Hvem kan emot mig vara där?
Se, i Kristus är allt godt,
De trognas del och lott.

7 Ljuf är för seglarn hamnen, d¨r
Lugn han för stormars hot nu är;
Så i Jesu trogna famn;
Jag har min trygga hamn;
Dit, dit jag undan stormar styr,
Hvarmed mig värld och stan bryr.
Sist jag i den hamn ingår,
Dit ingen storm mer når.

Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #96

Text Information

First Line: Härlig är solen i sin makt
Title: Tänkvärd jämförelser
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #96

Suggestions or corrections? Contact us