Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Her er det Ny, som paa Jorderig skedte

Her er det Ny, som paa Jorderig skedte

Author: Peter Dass
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Her er det Ny, som paa Jorderig skedte,
Hvorom der tales og synges saa vidt,
Dette er Dagen, vor Herre beredte,
Hvorefter Fædrene sukked saa tidt.
Under er sket,
Dagen er set,
Lader os frydes og glædes derved!

2 Konger og Fryster af Hjertens Formue
Ønsked at leve den frydelig Dag,
At de med legemlig Øine sik skue
Det, sam nu sees til Manges Behag;
De dog ei fik
Seet din Skik,
Tiderne for dem saa hastig forgik.

3 Men vi, som leve, vi bør os at fryde,
Thi vi kan synge med hjertelig Ro:
Herren for vor Skyld lod Himmelen bryde,
Herren er kommen blandt Folket at bo,
Herren er nær
Herren er her,
Herren er seet, som Sandheden er!

4 Trods dig, du Djævel! hvad vil du vel gjøre!
Hvem vil du klage? se Kristus er fødd!
Hvem vil du nu for vor Herre beføre,
Ved du ei, Kristus er bleven vort Kjød?
Er det nu saa,
Hvad staar da paa?
Kristus kon tusinde Djævle modstaa.

5 Vær da velkommen, o Jesus, vor Broder!
Vær nu velkommen i Kjødet os lig!
Ingen af alle, som fødes af Moder,
Holde vi mere kjærkommen end dig;
Tusind god Tak!
Tusind god Tak,
Bort fra os aldrig, Velsignede, gak!


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #149

Author: Peter Dass

(no biographical information available about Peter Dass.) Go to person page >

Text Information

First Line: Her er det Ny, som paa Jorderig skedte
Author: Peter Dass
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d185

TextPage Scan

Kirkesalmebog #149

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #149

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #149

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements