Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Her er det Ny, som paa Jorderig skedte

Her er det Ny, som paa Jorderig skedte

Author: Peter Dass
Published in 3 hymnals

Full Text

1 Her er det Ny, som paa Jorderig skedte,
Hvorom der tales og synges saa ridt,
Dette er Dagen, vor Herre beredte,
Hvorefter Fædrene sukked saa tidt.
Under er sket,
Dagen er set,
Lader os frydes og glædes derved!

2 Konger og Fryster af Hjertens Formue
Ønsked at leve den frydelig Dag,
At de med legemlig Øine sik skue
Det, sam nu sees til Manges Behag;
De dog ei fik
Seet din Stik,
Tiderne for dem saa hastig forgik.

3 Men vi, som leve, vi hør os at fryde,
Thi vi kan synge medhjertelig Ro:
Herren for vor Skyld lod Himmelen bryde,
Herren er kommen blandt Folket at bo,
Herren er nær
Herren er her,
Herren er seet, som Sandheden er!

4 Trods dig, du Djævel! hvad vil du vel gjøre!
Hvem vil du klage?
se Kristus er fødd!
Hvem vil du nu for vor Herre beføre,
Ved du ei, Kristus er bleven vort Kjød?
Er det nu saa,
Hvad staar da paa?
Kristus kon tusinde Djævle modstaa.

5 Vær da velkommen, o jesus, vor Broder!
Vær nu velkommen i Kjødet os lig!
Ingen af alle, som fødes af Moder,
Holde vi mere kjærkommen end dig;
Tusind god Tak!
Tusind god Tak,
Bort fa os aldrig, Velsigned, gak!


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #149

Author: Peter Dass

(no biographical information available about Peter Dass.) Go to person page >

Text Information

First Line: Her er det Ny, som paa Jorderig skedte
Author: Peter Dass
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d185
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #149
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #149Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements