Hymnary Friends,

We don't often ask for money.

But, before you hit the "close" button on this box, please consider a donation to keep Hymnary.org going.

You are one of more than half a million people who come here every month: worship leaders, hymnologists, hymn lovers and many more. Here at Hymnary.org, you have free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue.

So if you benefit from Hymnary.org, would you please consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below to be taken to a secure site.

On behalf of the entire Hymnary.org team,
Harry Plantinga

Herre Jesu Krist, Min Frelser du est

Herre Jesu Krist, Min Frelser du est

Author: Hans Chr. Sthen
Published in 5 hymnals

Full Text

1 Herre Jesus Krist!
Min Frelser du est,
Til dig haaber jeg alene;
Jeg tror paa dig,
Forlad ikke mig
Saa elendelig,
Mig trøster dit Ord det rene.

2 Alt efter den Vilje,
O Herre, mig stille,
At jeg dig trolig kan dyrke;
Du est min Gud,
Lær mig dine Bud,
Al min Tid ud
Du mig i Troen styrke!

3 Nu vil jeg være,
O Jesus kjære,
Hvor du mig helft vil have,
Jeg lukker dig ind
I mit Hjerte og Sind,
O Herre min,
Med al din Naad og Gave!

4 Saa inderlig
Forlader jeg mig
Alt paa din Gunst og Naade,
O Jesus sød,
Hjælp mig af Nød
For din haarde Død,
Frels mig af alskens Vaade!

5 Al min Tillid
Nu og al Tid
Har jeg til dig, o Herre!
Du est min Trøst,
Dit Ord og Røst
I al min Brøst
Min Hjertens Glæde mon være.

6 Naar Sorgen mig trænger,
Efter dig mig forlænger,
Du kan mig bedst husvale;
Den, du vil bevare,
Han er uden Fare,
Du mig forsvare,
Dig monne jeg mig befale!

7 Nu veed jeg vist,
Herre Jesus Krist,
Du vil mig aldrig forlade;
Du siger jo saa:
Kald du mig paa,
Hjælp skal du faa
I al din Sorg og Vaade.

8 O give det Gud,
Vi efter dine Bud
Kunde os sall stikke tilsammen,
At vi med dig
Evindelig
I Himmerig
Kunde leve i Salighed! Amen.

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #80

Author: Hans Chr. Sthen

(no biographical information available about Hans Chr. Sthen.) Go to person page >

Text Information

First Line: Herre Jesu Krist, Min Frelser du est
Author: Hans Chr. Sthen
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #178Text
Kirkesalmebog #d209
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d139
The Lutheran Hymnary Junior ... of the Norwegian Evangelical Lutheran Synod, the Evangelical Lutheran Synod and the United Norwegian Lutheran Church of America #d107
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #80Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements