Herren han er min hyrde god

Herren han er min hyrde god

Author: Anders Christensen Arrebo
Published in 7 hymnals

Representative Text

1 Herren han er min Hyrde god,
Min Vægter go min Nærer,
Thi falder alting mig til Fod,
Alt Godt han mig beskjærer:
Mig sjal ei fattes Sjælens Mad,
Og hvad der gjør mig Hjerte glad;
Vel mig vor saadan Herre!

2 Som Hyrden driver sine Faar
Paa deilig' Græsgang grønne,
Og fører dem til rindend' Aa'r,
Og til Vandstrømme skjønne,
Saa gjør min Hyrde, Jesus Krist,
Han føder Sjæl og Legem vist,
Hver faar sin Mad og Drikke.

3 Om jeg faar Lyst til syndig' Ting,
Min Sjæl skal han omvende,
Og føre mig derfra omkring,
Selv tage mig ved Hænde,
Og lede mig saa tryg og fri
Ved Ordet paa Retvisheds Sti
For sit Navns Skyld og Ære.

4 Hvi skulde jeg da frygte mig,
Mens du gaar mig til Haande,
Og leder mig saa tryggelig
Alt med dit Ord og Aande?
Trods Modgang og al Verdens Nød,
Trods Helved og den evig' Død,
Din Kjep og Stav mig trøster.

5 Du er min Vært, jeg er din Gjæst,
Din Dug du for mig breder,
Og mætter mig med Føden bedst,
Og intet Ondt tilsteder;
Du sparer ingen Salve god,
Fra Hoved flyder den til fod,
Mit Bæger og gaar over.

6 Jeg skal saa nyde mangeled
Din Godhed her i Live,
Og din den store Miskundhed
Hos mig skal stedse blive,
Derpaa skal jeg evindelig
Bo i dit Hus og Himmerig,
Ei Ende faa de Dage!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #374

Author: Anders Christensen Arrebo

(no biographical information available about Anders Christensen Arrebo .) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 7 of 7)

Kirkesalmebog #d216

TextPage Scan

Kirkesalmebog #374

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #374

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #233

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #374

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d149

Suggestions or corrections? Contact us