Hjælp Gud, at jeg nu kunde

Representative Text

1 Hjælp Gud, at jeg nu kunde,
Du ædle Skaber min,
Forkynde nodenlunde
Miskundelighed din!
Jeg gladelig begynde vil
med Sang af Hjertens Grunde,
Hjælp, Herre Gud, dertil!

2 Derved saa skal det blive,
Som du lod fordum spaa,
Og ved Esaias skrive,
At før skal plat forgaa
Den hele Himmel og vor Jord,
Før nogen skal gjendrive
Det mindste Guddoms-Ord.

3 Jesus kom hid til Verden,
Han var Guds-Ordet bold,
Hans Liv var Miskunds-Færden,
Dog blev han ilde solgt
Af Judas, som aad Brød med ham
Saa gik det her i Verden
Det lydesløse Lam!

4 Saa snart i Urtegaarden
Han havde gjort sin Bøn,
De fatte Hellebaarden
For Brystet paa Guds Søn.
Gud hjælpe os for Ret, han nød!
Uskyldig, mod al Orden
De dømte ham til Død.

5 Høit op paa Korset hængtes
Saa den høibaarne Mand,
Af Hjerte-Tørst han trængtes:
Mig tørster! sagde han.
Det var vor Fred og Salighed
Og efter os, han længtes,
Guds Søn af Evighed.

6 Han bøied ned sit Hoved,
Og saa sin Aand opgav,
Det bar Johannes provet;
Blev tagen Korset af,
Libløs og død i Graven lagt,
Opstod, Gud være lovet,
Den Dag, han havde sagt!

7 Da sine Læresvende
Han bad at gaa med Ord
Og Bud til Verdens Ende
Og alle Folk paa Jord.
At hvo, som tror og bliver døbt,
Han Salighed skal kjende,
Det haver Krist ham kjøbt.

8 Som Lukas monne skrive,
Han for sin Himmelfærd,
Dog vil han hos os blive
Med al sin Naade her,
Og med sit stærke Guddoms Ord,
Som ingen kan fordrive,
Ei hele Helveds Port.

9 En Trøster han os sendte,
Som er den Helligaand,
Vil Sandhed i os prente,
Og gange os til Haand,
Den samme vil vi kalde paa;
Hvad Jesus os fortjente,
Han hjælpe os nat faa!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #378

Translator: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Author: Heinrich Müller

Müller (Mueller), Heinrich , was a native of Nürnberg. About 1526 or 1527 he was imprisoned as a Lutheran by Duke Georg of Saxony, but was released after the Duke died on April 17, 1539. Thereafter, till about 1580, he kept a school for writing and arithmetic at Annaberg in Saxony. Bartholom äus Muller, sometime schoolmaster at Zwickau in Saxony, in a petition presented to the Elector Christian I. in 1587, and in another petition presented to the Elector Christian II. in 1601, described himself as the son of this Heinrich Müller, and declared that the hymn noted below was written by his father during his imprisonment (see Koch i. 417; Wetzel's Analecta Hymnica ii. 720, &c). The hymn in question is:— Hilf Gott, dass mir gelinge. Hist… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d221

TextPage Scan

Kirkesalmebog #378

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #378

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #378

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.