Hos Gud er idel glæde

Hos Gud er idel glæde

Author: Johan Nordahl Brun
Published in 5 hymnals

Representative Text

1 Hos Gud er idel Glæde,
Men før jeg kommer der,
Jeg sukke maa og græde
Og gaa nedbøiet her;
Her trykker mange Plager,
Her strider Jesu Brud,
Her blandes Fryd med Klager,
Kun Glæden er hos Gud.

2 De Fromme have Sorger,
Naar Verdens Daarer ler,
En værdig Himlens Borger
Hver Dag sin Møie ser,
Og kjæmvende sig nærmer
Til Glædens faste Borg,
Dog Naaden ham beskjærmer,
Og let han bær sin Sorg.

3 Jeg bytter ei med Daarer,
Som have Glæden her,
Jeg heller mellem Taarer
Og Sukke Sæden bær;
Naar jeg med Fryd kan høste
Ved Enden af min Vei,
Lad Daaren sig forlyste,
Med ham jeg bytter ei.

4 Jeg Jesus skal beskue,
Det er mit Haabes Grund,
Lad Korset underkue,
Det er en liden Stund;
Snart Intet mig bedrøver,
Snart ingen Modgang mer
Min Glæde mig berøver,
Snart jeg min Jesus ser.

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #666

Author: Johan Nordahl Brun

(no biographical information available about Johan Nordahl Brun.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)

Kirkesalmebog #d228

Text

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #240

Text

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #666

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d160

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements