Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Hvad er dog Paaske sød og blid

Hvad er dog Paaske sød og blid

Author: Hans Adolf Brorson
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Hvad er dog Paaske sød og blid
For dem, som kjende Naadens Tid,
Og Syndens Jammer finde!
I Jesu aabne Grav vi se,
At alle Himle ad os le,
Og Seierskranse binde.
Den Dag
Vor Sag
Og Elende
Fik en Ende,
Da vor søde
Jesus han stod op af Døde.

2 For vore Synder er han død,
Til vor Retfærdighed han brød
De stærke Dødens Porte.
At han opstod, dit viser grant,
At Synden ganske vist og sandt
Er død og evig borte.
Vor nat
Er plat
Overvunden
Og forsvunden,
Da for søde
Jesus han stod op af Døde.

3 Han er opstanden, det er godt,
Den grumme Død til evig Spot,
So før saa mægtig bruste;
Han er opstanden, det er vist,
Det sorte Riges Magt og List
Vor kjære Jesus knuste.
Det Ord
Skal hvor
Jeg maa vanke,
Af min Tanke
Aldrg svinde:
Jesus kunde dø og vinde!

4 Han er opstanden, det er stort,
Og dermed er en Ende gjort
Paa al min Ve og Jammer;
Han er opstanden, det er nok,
Min Grav, som var en Fangeblok,
Er nu et Brudekammer.
Al Nød,
Sorg, Død
Nu ei smerte
Kan mit Hjerte,
Gravens Hvile
Synes nu ad mig at smile.

5 Nu er her Vei til Livets Land,
Op alle, følger, hvad I kan,
Vor Frelser og vort Hoved!
Han er opstanden! dette Ord
Skal raabes høit paa denne Jord!
Han være evig lovet!
Vær glad,
Guds Stad!
Alle Tunger,
Raaber, sjunger
Mod hinanden:
Jesus er–han er opstanden!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #348

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: Hvad er dog Paaske sød og blid
Author: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d232

TextPage Scan

Kirkesalmebog #348

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #348

Text

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #221

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #348

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d163

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements