Hvo ikkun lader Herren raade

Hvo ikkun lader Herren raade

Author: Georg Neumark; Translator: F. Rostgaard
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Hvo ikkun lader Herren raade
Og paa ham sætter al sin Lid,
Den vil han fri fra alslags Vaade
Og redde af al Nød og Strid;
Hvo al sin Lid til Herren slaar,
Hans Hus paa sandig Grund ei staar.

2 Hvad hjælper os vor Sorg og Klage?
Hvad hjælper os vor Ak og Ve?
Hvad hjælper, at vi alle Dage
Bejamre vor Bedrøvelse?
Vi fylde kun vor Modgangs Skaal
Med sligt unyttigt Klagemaal.

3 Staa, Christensjæl! kun lidet stille,
Og vær fornøiet i dit Sind,
Alt som vor Herres Naade-Villie
Og Forsyn Alting retter ind;
Den gode Gud og Skabermand
Bedst skjønner, hvad os feile kan.

4 Han kjender, hvem det bedst kan fremme,
Han ved den rette Frydetid;
Naar han vor Troskab kan fornemme
Og mærker ingen Hykle-Id,
Saa kommer han, før videt se,
Og vil os meget Godt bete.

5 Tænk ei i dine store Plager,
At Herren haver dig forladt,
Og ene sig kun den antager,
Som Lykken har i Alting fat;
Ved Tiden meget ændrer sig,
Den sætter Maal for mig og dig.

6 Det er jo Gud slet ingen Møie,
Og koster hannem kun et Ord,
Den, som er fattig, at ophøie,
En Rig at styrte ned til Jord;
Gud er den Undergjerningsmand,
Som reise snart, snart fælde kan.

7 Syng, bed og lyd kun Herrens Stemme,
Vær i dit Kald vindskibelig
Og tænk, at Gud dit Værk vil fremme,
Saa sker det ogsaa visselig;
Thi hvo sin Lid paa gud har sat,
Han vorder ei af ham forladt.Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #138

Author: Georg Neumark

Georg Neumark (b. Langensalza, Thuringia, Germany, 1621; d. Weimar, Germany, 1681) lived during the time of the Thirty Years' War, when social and economic conditions were deplorable. He had personal trials as well. On his way to Königsberg to study at the university, traveling in the comparative safety of a group of merchants, he was robbed of nearly all his possessions. During the next two years he spent much of his time looking for employment. He finally secured a tutoring position in Kiel. When he had saved enough money, he returned to the University of Königsberg and studied there for five years. In Königsberg he again lost all his belongings, this time in a fire. Despite his personal suffering Neumark wrote many hymns in which he e… Go to person page >

Translator: F. Rostgaard

(no biographical information available about F. Rostgaard.) Go to person page >

Text Information

First Line: Hvo ikkun lader Herren raade
Translator: F. Rostgaard
Author: Georg Neumark
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #138

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d167

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.