Hvo ikkun lader Herren raade

Hvo ikkun lader Herren raade

Translator: F. Rostgaard; Author: Georg Neumark
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Hvo ikkun lader Herren raade
Og paa ham sætter al sin Lid,
Den vil han fri fra alslags Vaade
Og redde af al Nød og Strid;
Hvo al sin Lid til Herren slaar,
Hans Hus paa sandig Grund ei staar.

2 Hvad hjælper os vor Sorg og Klage?
Hvad hjælper os vor Ak og Ve?
Hvad hjælper, at vi alle Dage
Bejamre vor Bedrøvelse?
Vi fylde kun vor Modgangs Skaal
Med sligt unyttigt Klagemaal.

3 Staa, Christensjæl! kun lidet stille,
Og vær fornøiet i dit Sind,
Alt som vor Herres Naade-Villie
Og Forsyn Alting retter ind;
Den gode Gud og Skabermand
Bedst skjønner, hvad os feile kan.

4 Han kjender, hvem det bedst kan fremme,
Han ved den rette Frydetid;
Naar han vor Troskab kan fornemme
Og mærker ingen Hykle-Id,
Saa kommer han, før videt se,
Og vil os meget Godt bete.

5 Tænk ei i dine store Plager,
At Herren haver dig forladt,
Og ene sig kun den antager,
Som Lykken har i Alting fat;
Ved Tiden meget ændrer sig,
Den sætter Maal for mig og dig.

6 Det er jo Gud slet ingen Møie,
Og koster hannem kun et Ord,
Den, som er fattig, at ophøie,
En Rig at styrte ned til Jord;
Gud er den Undergjerningsmand,
Som reise snart, snart fælde kan.

7 Syng, bed og lyd kun Herrens Stemme,
Vær i dit Kald vindskibelig
Og tænk, at Gud dit Værk vil fremme,
Saa sker det ogsaa visselig;
Thi hvo sin Lid paa gud har sat,
Han vorder ei af ham forladt.Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #138

Translator: F. Rostgaard

(no biographical information available about F. Rostgaard.) Go to person page >

Author: Georg Neumark

Neumark, Georg, son of Michael Neumark, clothier at Langensalza, in Thuringia (after 1623 at Miihlhausen in Thuringia), was born at Langensalza, March 16, 1621; and educated at the Gymnasium at Schleueingen, and at the Gymnasium at Gotha. He received his certificate of dimission from the latter in Sept. 1641 (not 1640). He left Gotha in the autumn of 1641 along with a number of merchants who were going to the Michaelmas Fair at Leipzig. He then joined a similar party who were going from Leipzig to Lübeck; his intention being to proceed to Königsberg and matriculate at the University there. After passing through Magdeburg they were plundered by a band of highwaymen on the Gardelegen Heath, who robbed Neumark of all he had with him, save hi… Go to person page >

Text Information

First Line: Hvo ikkun lader Herren raade
Translator: F. Rostgaard
Author: Georg Neumark
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #138

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d167

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements