Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Hvor stor er dog den Kjærlighed

Hvor stor er dog den Kjærlighed

Translator: J. N. Skaar; Author: Veit Dietrich
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Hvor stor er dog den Kjærlighed,
Som Gud i Himmerig har ted
Sit arme Folk herneden!
Vi alle stod i Syndens Stand,
Og hver og En har Dødsens Mand,
Udstødt fra Saligheden.

2 Vi rundne er af syndig Rod,
Og ondt er Hjerte, Hu og Mod;
Hvo, som af Kjod er baaren,
Vanartet ganger Dødens Vei,
Og Villien vor den duer ei
At redde os af Faren.

3 Slig Jammer Gud med Ynk har kjendt
Og derfor sin Enbaarne sendt,
Som syndigt Kjød at skue,
At lide sor os Korsets Død,
At hjælpe os af Syndens Nød
Og slukke Vredens Lue.

4 Den Gjerning Christus har fuldgjort,
Og vist os Livsens Vei og Port
Alt ved sit Ord det rene,
Som lærer os at gjøre Bod,
At tro Guds søn af Hjerterod
Og trøstes ved ham ene.

5 Han gjør os Naaden vis og kalr,
Thi selver han indstiftet har
Sin Daab og dyre V"de;
Derved vi fodes ny af Gud
Og vælges til Guds Rige ud
Fra Satans mørke Sæde.

6 Enhver, som tror og tager Daab,
Han Livet har og Livsens Haab;
Tag dette Ord til Hjerte
Til Trøst i al din Sorg og Nød,
Til Kraft i Kamp mod Synd og Død,
I Sjæls og Legems Smerte!

7 Men ak, hvad er vor Vanmagt stor!
I Tanker, Gjerninger og Ord
Vi synde uden Ende,
Og Hjertet finder ingen TrOst
Af Daabens Bad og Ordets Røst,
Men kan blot Synden kjende.

8 Frygt ei! en stor Afløsnings-Magt
Vor Herre Christ paa Jord har lagt
I sine Vidners Hænder:
Hvem I af Synden løse ud,
Han løst og være skal af Gud,
Og bunden den, I binder.

9 Saa har han og af Naade stor
For sine redt det Nadver-Bord,
Hvormed ham selv vi nyde,
Det signed' Brød og Vinen god
Det er hans Legem og hans Blod,
Alt som hans Ord de lyde.

10 Det erhans Legem, som blev strakt
Paa Korset og i Døden bragt,
At Fred vi skulde finde;
Det er hans Blod, som sletted' ud
Vor store Syndegjæld hos Gud'
Drag dette ret til Minde!

11 Ja glem dog ei, o kjære Sjæl,
Hvor Gud har gjort imod dig vel!
Tak ham af Hjertens Grunde,
Som ved sin Søn, han os har sendt,
Sti rene Ord og Sakrament
Os Synd're vilde unde!

12 Deri er Bod for al vor Brøst,
Deri er Liv og Fred og Trøst,
Trods Synds og Dødsens Snare.
Gud unde Alle her paa Jord
At tro og trøste paa hans Ord
Og hjem til hannem fare!Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #229

Translator: J. N. Skaar

(no biographical information available about J. N. Skaar.) Go to person page >

Author: Veit Dietrich

(no biographical information available about Veit Dietrich.) Go to person page >

Text Information

First Line: Hvor stor er dog den Kjærlighed
Translator: J. N. Skaar
Author: Veit Dietrich
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #229

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d181

Suggestions or corrections? Contact us