Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

I Jesus søger jeg min fred

I Jesus søger jeg min fred

Tune: [I place myself in Jesus' hands]
Published in 6 hymnals

Full Text

1 I Jesus søger jeg min Fred,
Al Verden har kun Smerte,
Hans Vunder er mig Blivested,
Der hviler sig mit Hjerte;
Der kan jeg bo
I stille Ro,
Der findes alt det, som min Tro
Saa længselsfuld begjærte.

2 Indtil jeg fandt det Kildespring,
Gik jeg paa tørre Veie.
Jeg søgte Trøst i mange Ting,
Som kunde ei fornøie
Den Sjæls Attraa,
Som i mig laa,
Og endda ei jeg tænkte paa,
At søge til det Høie.

3 Saa blind, saa tung, saa jordisk var
Min Sjæl, at den ei kunde
Opsøge dig, skjønt jeg blev var,
At andre Trøstegrunde
Gav liden Trøst
Udi mit Bryst,
Om de end alle var udøst,
Ei heller var de sunde.

4 Da ynkedes du over mig,
Og drog mig usle Daare
Ved Naadens Kald: Kom hid til mig,
Her skal du bedre fare!
Immanuel
Alene vel
Husfale kan din arem Sjæl
Og frelse af al Fare!

5 Ja Jesus, jeg maa give Magt,
At Verden har kun Møie
Og Angest, som du selv har sagt,
Du ene kan tilføie
Den sande Fred
og Rolighed,
Dit skjød er ret mit Hvilested,
Hvor jeg mig vil fornøie.

6 Dit Korses daarlig' Prædiken
Er mig en Visdoms Kilde,
Din Død gi'r mig mit Liv igjen,
Og hvad, som vil forspilde
Mit Sjælegavn,
Skal i dit Navn,
Som er min trygge tilflugts Havn,
Forsvinde, Jesus milde!

7 Ak, maatte jeg kun idelig
Ved dig, min Jesus hænge!
Ak, maatte kun min Sjæl i dig
Sig daglig dybt indtrænge!
Saa fik jeg Fred,
Saa fandt jeg Sted
For Duens trætte Fode-Fjed,
Endog det vared længe!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #298

Text Information

First Line: I Jesus søger jeg min fred
Source: Fra Pontoppidans Salmebog, 1740
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Evangeli harpe : et udvalg af salmer og aandelige sange til brug i menigheden, söndagsskolen og hjemmet #185
Kirkesalmebog #d280
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #298
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #227Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #298Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d196
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements