"Jag behöfver dig"

Jag behöfver dig, o Jesus! ty har blott synd i mig

Tune: JAG BEHÖFVER DIG, O JESUS
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Jag behöfver dig, o Jesus! ty har blott synd i mig.
Hjärtat är så mörktoch öde,
Är så kallt och dödt i sig.
I ditt dyra blod allena kan det blifva rent och godt;
I den kuallan vill jag bada,
I den enda källan blott.

2 Jag behöfver dig, o Jesus! ty jag är så blind, så blind,
Hittar ej den rätta vägen,
Irrar kring likt jagad hind.
Jag behöfver, att du leder mig uti din sannings ljus,
Eljest hittar jag dock aldrig, aldirg till min Faders hus.


Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #49

Text Information

First Line: Jag behöfver dig, o Jesus! ty har blott synd i mig
Title: "Jag behöfver dig"
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #49

Suggestions or corrections? Contact us