"Allt är väl"

Jag har fått bud; min tid, mitt prof är slut

Tune: [Jag har fått bud; min tid, mitt prof är slut]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 Jag har fått bud; min tid, mitt prof är slut.
Det är slut. Allt är slut.
Min lefnads strid, min strid jag kämpat ut.
Allt är slut. Allt är slut.
Nå, Gud ske pris, jag nu skall bli
Från alla qval och sorger fri,
Från synd och brist för evigt fri:
Allt är väl. Allt är väl.

2 Gråt ej, min vän, min vän gråt ej för mig!
Allt är väl. Allt är väl.
Ty all min synd har Kristus lagt på sig.
Allt är väl. Allt är väl.
Och töcknet, som på trones stig
Så ofta skymt min skatt för mig,
Skall nu för evigt skingra sig.
Allt är väl. Allt är väl.

3 Sjung, sjung, I trogna, sjung en fröjdesång!
Allt är väl. Allt är väl.
En pilgrimshymn vi dela än en gång.
Allt är väl. Allt är väl.
Sjung snart, ty änglar vänta re'n
Omkring min bädd, – jag ser ett sken.
Sjung snart, sjung fröjdfullt hvar och en:
Allt är väl. Allt är väl.

4 Hör, hör! Nu kallar mig min Frälsare
O, hur väl! Allt är väl.
Jag nu skall se, skall se hans anlete.
O, hur väl! Allt är väl.
Nu, dyra vänner, frid med er1
Farväl, farväl! Till Gud jag ber.
Min palm och krona re'n jag ser.
Allt är väl. Allt är väl.

6 Hell dig, hell dig, blodtvagna skara, hell!
Frälst af nåd; fräls af nåd.
Nu är ock jag bland eder evigt säll,
Frälst af nåd; frälst af nåd.
Min bröllopsdag nu brutit in;
All himlens glädje är nu min.
Halleluja, o du Guds Lamm!
Allt är väl. Allt är väl.

Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #30

Text Information

First Line: Jag har fått bud; min tid, mitt prof är slut
Title: "Allt är väl"
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #30

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.