Hymnary.org will be unavailable January 30th, 6:00 to 9:00 PM EST for system maintenance. Thank you for your patience. Hide this message

Jeg løfter høit til Herrens Borg

Jeg løfter høit til Herrens Borg

Author: Hans Thomissøn; Author: M. B. Landstad
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Jeg løfter høit til Herrens Borg
Mit Syn, naar jeg er stedt i Sorg,
Naar al min Trøst forsvunden er,
Til Gud am Hjælp er min Begjær;
Jeg tror paa hannem visselig,
Han vil og kan forsvare mig.

2 Paa megen Styrke, Magt og Mod,
Paa Rigdom, Venner, Visdom god
Vil Verdens Børn forlade sig,
Paa min Gud jeg fortrøster mig,
Han haver Himmel skabt og Jord,
Han hjælper mig efter sit Ord.

3 Frygt Gud, saa skal du stadig staa,
Din Fod skal dig ei glide fra,
Dit Kors dig Meen ei gjøre skal
Og føre dig i Syndefald;
Gud holder dig paa Sandheds Sti,
Der skal du vander frisk og fri.

4 Den Gud, som vogter dig saa vel,
Han, som bevarer Israel,
Han sover ikke nogen Tid.
Han slumrer ei, men med stor Flid
Hans Øine altid aabne staar,
Ser til, at du ei Skade faar.

5 Gud Herren er din Frelser sand,
Og hvad din Haand udrette kan
I Embed dit udi Guds Navn,
Det skikker han til Nytte, Gavn,
Hans Skygge, Skjul og Hjælp og Fred
Er hos dig hver en Stund og Sted.

6 Du skal ei føle Solens Brand,
Og Natten dig ei skabe kan,
Hvad ondt, som end kan komme paa,
Vil Herren selv dig frelse fra;
Og skal du græde Kinden vaad,
Til Glæde vender Gud din Graad.

7 Skal du end lide Sorg og Nød,
Og det saa varer til din Død,
Da tænk, det salig Ende faar,
Naar du til Gud fra Verden gaar,
Din Sjæl ta'r han i godt Forvar,
Da er den glemt den Sorg, du bar.

8 Naar du gaar ind, naar du gaar ud,
Hvad som du gjør efter hans Bud,
Hvad Tid det er, og paa hvad Sted,
Sin Trygge Gud dig giver med,
At han er din Beskjermer blid,
Og hjælper dig til evig Tid.

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #215

Author: Hans Thomissøn

(no biographical information available about Hans Thomissøn.) Go to person page >

Author: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Text Information

First Line: Jeg løfter høit til Herrens Borg
Author: Hans Thomissøn
Author: M. B. Landstad
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain; public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)
TextPage Scan

Kirkesalmebog #215

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #215

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #137

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #215

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.