We don't often ask for money. Just twice a year. This is one of those times. 

So, please, before you hit the "close" button on this box, would you consider a donation to keep Hymnary.org going? 

In April 2020, according to Google Analytics, our Hymnary website had roughly 1.5 million sessions from approximately 1 million users. Both numbers were up 40% from April 2019. Amazing. And what a blessing! But it is expensive to serve all of these people -- worship leaders, hymnologists, hymn lovers and more -- people like you who love hymns.

And we have limited sources of revenue. This fund drive is one critical source. 

So if you benefit from Hymnary.org, would you please consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do. 

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. 

On behalf of the entire Hymnary.org team,
Harry Plantinga

Jeg vil mig Herren love

Representative Text

1 Jeg vil mig Herren love,
Som mine Synder bar,
Af Tro og al Formue
Til ham mit Hjerte staar;
Hans Navn vil jeg der skrive,
Og bære til min Død,
Han kan min Sorg fordrive,
Og skille mig fra al Nød.

2 Gud, giv mig det at lære,
Som selv jeg ikke kan!
Dig bør ske Tak og Ære
Af Kvinde og af Mand;
Gud, giv mig det i Sinde,
At love Herren god,
Om jeg er ude, inde,
Han lædsker mit Angers-Mod.

3 Han ligner Solen klare
Vidt over Verden bold,
Som skinner aabenbare,
Jeg gi'r mig ham i Vold.
Han kan vel Sorgen slukke,
Det fundet er med mig,
Min Tjenest' vil jeg række
Af Hjertet, o Jesus, dig.

4 De Engles Himmel-Skare
Dig tjene ganske nær,
Dig Bud de tage Vare,
Og gjør, hvad dig er kjært.
Gud satte os til Vaade,
Dig ved sin høire Haand,
Bad dig saa styre, raade,
Dit Rige i alle Land.

5 Naar jeg mon mod dig bryde
Med Tanke, Id og Ord,
Lad mig den Værdskyld nyde,
Du haver Fyldest gjort.
Jeg beder for din' Vunder,
Du vorde mig ei vred!
Jeg synder alle Stunder,
Min Synd mig nu gjøres led.

6 I Synden mig undfanged
Min Moder, det er vist,
Jeg har i Synden ganget,
Det veed du, Herre Krist!
Du mine Brøst forlade,
Som Magten har fuldt vel,
Jeg er nu stedt i Vaade
Alt baade til Liv og Sjæl!

7 Nu flyr jeg til din Naade,
Og gi'r mig i din Haand,
Du over mig maa raade
Til baade Liv og Aand!
Den Stund, jeg er i Live,
Jeg trøster paa din Pagt,
Hos dit Ord vil jeg blive,
Til dig stander al min Agt.

8 Saa længe, jeg skal være
Paa denne Verdens Ø,
Af dig vil jeg begjære,
Min Synd den maatte dø!
Det sker alt for din Pine,
Og ved din Helligaand,
Naar han med Gaver sine
Fornyer mit Sind og Aand.

9 O Jesus, Morgenstjerne,
Du Hjertens Balsam skjøn!
Dig takker jeg saa gjerne,
Velsignede Guds Søn!
Du Sjæl og Aand gjør rene,
Naar jeg for Dommen staar,
Som Guld og ædle Stene,
Og Kroppen som Solen klar!

10 O Jesus, Livsens Herre,
Du høre, hvad jeg bad,
Du vilde hos mig være,
Saa bli'r mit Hjerte glad!
Og giv mig Naader dine,
Naar jeg bortsove skal,
Frels mig fra Helveds Pine,
Før mig til Himmerigs Sal!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #265

Adapter: Hans Thomissøn

(no biographical information available about Hans Thomissøn.) Go to person page >

Text Information

First Line: Jeg vil mig Herren love
Adapter: Hans Thomissøn
Source: Danish song of Mary from the Middle Ages
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)
TextPage Scan

Kirkesalmebog #265

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #265

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #315

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #265

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.