We don't often ask for money. Just twice a year. This is one of those times. 

So, please, before you hit the "close" button on this box, would you consider a donation to keep Hymnary.org going? 

In April 2020, according to Google Analytics, our Hymnary website had roughly 1.5 million sessions from approximately 1 million users. Both numbers were up 40% from April 2019. Amazing. And what a blessing! But it is expensive to serve all of these people -- worship leaders, hymnologists, hymn lovers and more -- people like you who love hymns.

And we have limited sources of revenue. This fund drive is one critical source. 

So if you benefit from Hymnary.org, would you please consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do. 

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. 

On behalf of the entire Hymnary.org team,
Harry Plantinga

Jerusalem, din Aske jeg beskuer

Jerusalem, din Aske jeg beskuer

Author: Johan Nordahl Brun
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Jerusalem! din Aske jeg beskuer,
Hvor Herrens Finger skrev med Sværd og Luer
Den Dom, som venter synds og Hovmods Hus;
Hvor er din Glands? hvor er din fordums Vælde?
Det, hvorved du blandt Steder skulde gjælde,
Er lagt i Grus.

2 Skjælv, trodsig Jord, for Herrens strenge Domme!
Til dig kan Bægeret og engang komme,
Og Raden til at drikke Bærmen ud,
Foragt Guds Ord_og se, Guds Hevn sig nærmer,
Og ingen Afgrunds Hule den beskjærmer,
Som spotter Gud.

3 Brug Lys og Dag, o Sjæl! mens Sol er oppe,
Og vogt dig for, modvilligt at tilstoppe
Det Kildervæld, som i din Ørk brød frem!
Foragtet Naade strengelig sig hvener;
Kom dit ihu, hvergang din Tunge nævner
Jerusalem!

4 Jerusalem! idag din Konge græder
Og naaderig mod dine Mure træder,
Og bedende han taler for din Sag.
O, vidste du, hvad til din Fred dig tjente,
Og hvor din ømme Frelsers Hjerte brændte
For dig idag!

5 Men det er skult. Du faldt; og Faldet lærer,
At den, som Gud, hans Ord og Hus vanærer,
Han modnes snart til strenge Dommes Høst.
Med Bøn og Bod min bange Sjæl skal haste,
For sig betids i Naadens Favn at kaste,
Og finde Trøst.

6 O Jesus, lad de Taarer, som du fældte,
Mit sovende og haarde Hjerte smelte!
Min Andagt skal idag opsamle dim,
Og Aandens Dug min Andagt skal velsigne,
Og saa skal ei min sidste Skjæbne ligne
Jerusalem!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #642

Author: Johan Nordahl Brun

(no biographical information available about Johan Nordahl Brun.) Go to person page >

Text Information

First Line: Jerusalem, din Aske jeg beskuer
Author: Johan Nordahl Brun
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)

Kirkesalmebog #d288

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #642

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.