Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Jesus er mit Haab og Troest

Representative Text

1 Jesus er mit Haab og Trøst,
Han, min Frelser, er i Live,
Derfor jeg med Fryd og Lyst
Al Tid mig tilfreds vil give,
Hvad endog mig dødens Stund
Gi'r for Tanker mangelund.

2 Jesus Krist, min Frelsermand,
Lever vist, og jeg ksla skue
Ham i det forjætted' Land,
Hvorfor skulde jeg da grue?
Han er Hoved, jeg et Lem,
Han med sig mig fører hjem.

3 Jeg til ham med Haabets Baand
Uopløselig er bunden,
Saa skal og minTroes Haand
Fæstet i ham blive funden,
Saa mig aldrig Døden kan
Skille fra min Frelsermand.

4 Jeg er Kjød og ganske vist
Maa til Støv og Aske vorde,
Men min Frelser, Jesus Krist,
Skal opvække mig af Jorde,
At jeg maa i Evighed
Se ham i hans Herlighed.

5 Da skal atter denne Hud
Disse Lemmer omkringgive,
Ja i dette Legem Gud
Skal af mig tilbedet blive,
Og i dette Kjød jeg skal
Jesus se i Himlens Sal.

6 Disse mine Øine og
Ham, min Frelser, skulle kjende,
Jeg, jeg selv–forklaret dog–
Af hans Kjærlighed skal brænde,
Saa at ingen Del hos mig
Være skal forkrænkelig.

7 Hvad her findes sygt og svagt,
Friskt og herligt der skal møde,
Jordisk vorder jeg nedlagt,
Himmelsk staar jeg op af Døde,
Her jeg bort naturlig gaar,
Der et evigt Liv jeg faar.

8 Mine Lemmer, værer fro!
Kristus bærer eder alle;
Skal I end i Graven bo,
Han herud vil eder kalde,
Naar Basunens stærke Lyd
Høres til de Frommes Fryd.

9 I kan le ad Satans List
Og ad Dødens Garn og Snare,
Thi igjennem Luften vist
I til Jesus skulle fare,
Da skal sorg og alt Mismod
Ligge under eders Fod.

10 Kun at eders Aand sig maa
Ud fra Verdens Lyster rive,
sjælens himmelske Attraa
I maa eder overgive!
Helliger da eder til
Himlen, hvor I være vil!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #565

Translator: F. Rostgaard

(no biographical information available about F. Rostgaard.) Go to person page >

Author: Electress Luise Henriette

Luise Henriette, Electress of Brandenburg, daughter of Friedrich Heinrich, Prince of Nassau-Orange and Stadtholder of the United Netherlands, was born at 'S Gravenhage (The Hague), Nov. 27, 1627. She received a careful Christian training, not only in literature, but also in domestic economy and feminine handicrafts. On Dec. 7, 1646, she was married, at the Hague, to the Elector Friedrich Wilhelm of Brandenburg, who was then residing at Cleve, but remained at the Hague to nurse her father, who died March 14, 1647. She then, in June, 1647, joined her husband at Cleve, where her first child, Wilhelm Heinrich, was born in May 1648. In the autumn of 1619 she set out with her husband and child on the way to Berlin, but in the inclement weather th… Go to person page >

Tune

JESUS, MEINE ZUVERSICHT (Crüger)

First published in Johann Crüger's Praxis Pietatis Melica (1653) without attribution, JESUS, MEINE ZUVERSICHT was credited to Crüger (PHH 42) in the 1668 edition of that hymnal. (The later isorhythmic RATISBON is related to this tune; see 34.) JESUS, MEINE ZUVERSICHT is named for its association w…

Go to tune page >


Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d301

TextPage Scan

Kirkesalmebog #565

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #565

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #565

Suggestions or corrections? Contact us