Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Jesus er mit Haab og Troest

Full Text

1 Jesus er mit Haab og Trøst,
Han, min Frelser, er i Live,
Derfor jeg med Fryd og Lyst
Al Tid mig tilfreds vil give,
Hvad endog mig dødens Stund
Gi'r for Tanker mangelund.

2 Jesus Krist, min Frelsermand,
Lever vist, og jeg ksla skue
Ham i det forjætted' Land,
Hvorfor skulde jeg da grue?
Han er Hoved, jeg et Lem,
Han med sig mig fører hjem.

3 Jeg til ham med Haabets Baand
Uopløselig er bunden,
Saa skal og minTroes Haand
Fæstet i ham blive funden,
Saa mig aldrig Døden kan
Skille fra min Frelsermand.

4 Jeg er Kjød og ganske vist
Maa til Støv og Aske vorde,
Men min Frelser, Jesus Krist,
Skal opvække mig af Jorde,
At jeg maa i Evighed
Se ham i hans Herlighed.

5 Da skal atter denne Hud
Disse Lemmer omkringgive,
Ja i dette Legem Gud
Skal af mig tilbedet blive,
Og i dette Kjød jeg skal
Jesus se i Himlens Sal.

6 Disse mine Øine og
Ham, min Frelser, skulle kjende,
Jeg, jeg selv–forklaret dog–
Af hans Kjærlighed skal brænde,
Saa at ingen Del hos mig
Være skal forkrænkelig.

7 Hvad her findes sygt og svagt,
Friskt og herligt der skal møde,
Jordisk vorder jeg nedlagt,
Himmelsk staar jeg op af Døde,
Her jeg bort naturlig gaar,
der et evigt Liv jeg faar.

8 Mine Lemmer, værer fro!
Kristus bærer eder alle;
Skal I end i Graven bo,
Han herud vil eder kalde,
Naar Basunens stærke Lyd
Høres til de Frommes Fryd.

9 I kan le ad Satans List
Og ad Dødens Garn og Snare,
Thi igjennem Luften vist
I til Jesus skulle fare,
Da skal sorg og alt Mismod
Ligge under eders Fod.

10 Kun at eders Aand sig maa
Ud fra Verdens Lyster rive,
sjælens himmelske Attraa
I maa eder overgive!
Helliger da eder til
Himlen, hvor I være vil!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #565

Author: Electress Luise Henriette

Luise Henriette, Electress of Brandenburg, daughter of Friedrich Heinrich, Prince of Nassau-Orange and Stadtholder of the United Netherlands, was born at 'S Gravenhage (The Hague), Nov. 27, 1627. She received a careful Christian training, not only in literature, but also in domestic economy and feminine handicrafts. On Dec. 7, 1646, she was married, at the Hague, to the Elector Friedrich Wilhelm of Brandenburg, who was then residing at Cleve, but remained at the Hague to nurse her father, who died March 14, 1647. She then, in June, 1647, joined her husband at Cleve, where her first child, Wilhelm Heinrich, was born in May 1648. In the autumn of 1619 she set out with her husband and child on the way to Berlin, but in the inclement weather th… Go to person page >

Translator: F. Rostgaard

(no biographical information available about F. Rostgaard.) Go to person page >

Text Information

First Line: Jesus er mit Haab og Troest
Author: Electress Luise Henriette
Translator: F. Rostgaard
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d301
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #565
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #565Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements