Jesus Sjælens lyse dag

Representative Text

1 Jesu, Sjælens lyse Dag,
Glæde,Fryd og Ære,
Al mit Hjertes Velbehag!
Lad mig dog frembære
Denne ringe Tak for al
Dine Piners Møie;
Kast paa dette Fordefald
Dog et naadigt Øie!

2 Jeg betænker, hvad der dig
Dog bevæge kunde,
At du vilde Alt for mig;
O, hvo kan udgrunde,
At du Angest, Vold og Nød
Villig vilde lide
Og ei mod saa haard en Død
med en Mine stride?

3 Nu, din Faders Kjærlighed,
Naadens rige Kilde,
Og at du saa meget led
Og saa gjerne vilde,
Det har, Jesu, mag't det saa,
At ei noget Hjerte
Tør forsage og forgaa
Udi Syndens Smerte.

4 O, et Raad, som al forstand,
Vid og Sands maa vige!
O, en Gjerning, som der kan
Aldrig saa sin Lige!
hvad et menneske, det Muld,
Ikke v"rd at nævnes,
Har bedrevet syndefuld,
Paa Gud selv skal hevnes!

5 Mine Lysters vilde Ris
Har dig saadan slaget,
Og paa grumme Bødlers Vis
Pidsket pint og plaget;
Synden haver sat dig saa
Dybt i Skyld og BrOde,
At du dig omsider maa
Derfor lade døde.

6 Straffen, som jeg idelig
Skyldig var at lide,
Ligger ganske nu paa dig,
Og ved Dødens Kvide,
Er os Fred og Frelse bragt,
derfor vil mig sømme
Denne Kjærlighedens Magt
Evig at berømme.

7 Lad mig, jesu, al min Tid
Frugten deraf nyde,
At jeg kan i nød og Strid
Ved dinDød mig fryde!
Ak, min Gud og Frelser, kast
Ved din Død og Smerte
Alle mine synders Last
Langt bort fra mit Hjerte!

8 At, saasnart jeg ingen Fred
I min Sjæl kan finde,
Den da strax maa kvæges ved
Naadens Kjølnevinde;
Jesu, se, jeg falder dig
Hjerteknust til Fode,
Ønskende, at bedre mig
Ret fra Grund og Rode.

9 Nu jeg ved, paa hvem jeg tror,
Og has hvem jeg bliver,
Hvo min Sag paa denne Jord
Og i Himlen driver:
Jesus ene er mit Skjøld,
Sommig vil beskjerme,
Om end alle Djævles Vold
Vilde mod mig sværme.

10 Jeg, som efter Strid og Død
Skal i Himlen svæve
Vil nu i din Favn og Skjød
Vaade dø og leve,
Ja, jeg efter Dødens Strid
Sige skal med Glæde:
Der er Jesus mild og blid,
Der er han tilstede.


Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #418

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson.) Go to person page >

Author: Heinrich Held

Held, Heinrich, was son of Valentin Held of Guhrau, Silesia. He studied at the Universities of Königsberg (c. 1637-40), Frankfurt a. Oder (1643), and Leyden. He was also in residence at Rostock in 1647. He became a licentiate of law, and settled as a lawyer in his native place, where he died about 1659, or at least before Michaelmas, 1661 (Koch, iii. 55-56; Allgemeine Deutsche Biographie., xi. 680; Bode, p. 87, &c). One of the best Silesian hymnwriters, he was taught in the school of affliction, having many trials to suffer in those times of war. His only extant poetical work is his Deutscher Gedichte Vortrab, Frankfurt a. Oder, 1643. Only one hymn from that volume came into German use. Much more important are his other hymns, which are k… Go to person page >

Text Information

First Line: Jesus Sjælens lyse dag
Author: Heinrich Held
Translator: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #418

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d215

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.