Jesus, som min själ har kär

Representative Text

1 Jesus, som min själ har kär,
Till ditt sk¨te låt mig fly!
Högt gå hafvets vågot här,
Hotande är stormens guy.
Göm mig, Jesus, i di famn,
Storm och vågor tystna hjud,
För min själ till fridens hamn,
Där hon salig skådar Gud!

2 Annan tillflykt jag ej har,
Själen håller fast vid dig.
Lämna mig ej ensam kvar,
Skydda och hugsvala mig!
Blott på dig förtröstar jag,
Åt mig, arme, handen räck!
Var mitt värn för hvarje dag,
Med din vinge mig betäck!

3 Allt hvad mig af nöden är,
Jesus, sinner jag hos dig.
Fallna själar hjälp beskär,
Led de blinda ljusets stig!
Helig är du, Jesus god,
Syndfull inför dig jag står,
Men uti ditt helga blod
Rening, lif och kraft jag får.

4 Nåd omätlig du mig ger,
Nåden all min syd betäckt,
Nåd jag öfverflöda ser,
Nog för fallen mänskosläkt,
Du, som lifvets källa var,
Är och blir till evig tid,
Lif i dig mitt hjärta har,
Evig salighet och frid.Source: Lutherförbundets Sångbok #S40

Author: Charles Wesley

Charles Wesley, M.A. was the great hymn-writer of the Wesley family, perhaps, taking quantity and quality into consideration, the great hymn-writer of all ages. Charles Wesley was the youngest son and 18th child of Samuel and Susanna Wesley, and was born at Epworth Rectory, Dec. 18, 1707. In 1716 he went to Westminster School, being provided with a home and board by his elder brother Samuel, then usher at the school, until 1721, when he was elected King's Scholar, and as such received his board and education free. In 1726 Charles Wesley was elected to a Westminster studentship at Christ Church, Oxford, where he took his degree in 1729, and became a college tutor. In the early part of the same year his religious impressions were much deepene… Go to person page >

Text Information

First Line: Jesus, som min själ har kär
English Title: Jesus, lover of my soul
Author: Charles Wesley
Meter: 7.7.7.7 D
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S40

Page Scan

Söndagsskolbok #138

Suggestions or corrections? Contact us