Kommer, hvo vil Visdom lære

Representative Text

1 Kommer, hvo vil Visdom lære,
Kommer hid i Hobetal!
Rette, vise Folk at være
Er den Del, der læres skal.
Hver vil have Navn derfor,
Faa kun finde Visdoms Por,
Og just de, som Visdom finde,
Sees af Andre an for blinde.

2 Vise ere de, som kjende
Deres Synd og Syndens Frugt,
Se sin Daarskab og Elende,
At Forstandens Lys blev slukt,
Viljen til det gode dOd,
Da sin Pagt med Gud de brød;
Nu sin Daarskab der fortryde,
medens Vedrings Taarer flyde.

3 Vise ere de, som trænge
Sig i Jesu Vunder ind,
Sig ved ham i Troen hænge
Med at fuldt hengivet Sind,
Verdens Visdom kaste bort,
Og hvad Verden agter stort,
Rette alle deres sinde
Kun til Jesus ret at vinde.

4 Vise ere de, som bede
Stedse om Guds Aand at faa,
Og af ham sig lader lede
Paa den rette Vei at gaa;
Hvo af hannem føres ei,
Vandrer paa den brede Vei,
Skjønt han ved om Naadens Rige
Mange store Ting at sige.

5 Vise ere de, sig speile
I Guds Ord ved hvert et Trin
At de ikke skulle feile
I at skille Kraft fra Skin.
Hvo vil den bedrage let,
Som vil følge Ordet ret?
Ordet sviger ingenlunde,
Staar,naar Alting gaar til Grunde.

6 Vise ere de, som haste
Bort fra det, man her kan se,
Som forbande og forkaste
Det, som foder evig Ve,
Som i Verden elske ei
Rigdom, Ære, Lysters Vei,
Agte det for Daarskabs Sager,
Hvormed Folk sig selv kun plager.

7 Vise ere de, som halte
Ikke mer paa begge Ven,
Gud til deres Skat udvalgte,
vil ei have mer end een,
Finde ei i Andet Smag,
Men i ham kun al Behag,
Ham alene ville glæde;
De maa rette Vise hedde.

8 Vise ere de, ei skamme
Sig ved Jesu Haand og Spot,
Gladere hans Kors annamme
End det bedst Herreslot.
Kristi Kors har Herremagt,
Lyser med en Himmelpragt;
Hvo til Visdom sig vil skynde,
Skal ved kristi Kors begynde.

9 Vise ere de, som tragte
Efter deres rette Hjem,
Vandre friske, uforsagte
Alle Tiderbedre frem,
Lader saa den store Flok
Elske Verden længe nok,
Som de havde den i Fæste,
Men sig agte selv for Gjæste.

10 Gud, hvis Visdom ei indspændes
I al Verdens snevre Egn,
Lad dag klarlig hos mig kjendes
Disse Visdoms rette Tegn,
At jeg ser mit mørke Sind,
Findes til min Jesus ind,
Om din Aands Oplysning skriger,
Og fra Ordet aldrig viger!

11 Giv mig, at jeg Verdensælger,
Kalder dig min bedste Skat,
Kristi Kors og spot udvælger,
ser til Himlen Dag og Nat!
Fader, her mig! hør Guds Son!
Hør, o Helligaand, min Bøn!
At jeg dog maa her paa Jorden
Findes i de Vises Orden!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #694

Author: Johann Anastasius Freylinghausen

Freylinghausen, Johann Anastasius, son of Dietrich Freylinghausen, merchant and burgomaster at Gandersheim, Brunswick, was born at Gandersheim, Dec. 2, 1670. He entered the University of Jena at Easter, 1689. Attracted by the preaching of A. H. Francke and J. J. Breithaupt, he removed to Erfurt in 1691, and at Easter, 1692, followed them to Halle. About the end of 1693 he returned to Gandersheim, and employed himself as a private tutor. In 1695 he went to Glaucha as assistant to Francke; and when Francke became pastor of St. Ulrich's, in Halle,1715, Freylinghausen became his colleague, and in the same year married his only daughter. In 1723 he became also sub-director of the Paedagogium and the Orphanage; and after Francke's death in 1727,… Go to person page >

Translator: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson.) Go to person page >

Text Information

First Line: Kommer, hvo vil Visdom lære
Author: Johann Anastasius Freylinghausen
Translator: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)

Kirkesalmebog #d335

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #694

Suggestions or corrections? Contact us