Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Korset vill jag gärna bära

Representative Text

1 Korset vill jag gärna bära,
Herre Jesus, efter dig;
Ingen nöd skall mig förfära
Ty nu är du allt för mig.
Allt, hvad jag i världen vunnit,
Dock till sist mitt hopp bedrog;
Men den rätta skatt jag funnit!
Jag har Gud, och jag har nog.

2 Om mig alla öfvergifva
Och jag går på enslig stig,
Du skall evigt trogen blifva,
Hur än allt förändrar sig.
Ack, hvad är all jordisk lycka
För en Jesu kristi brud?
Hvilken sorg kan nedertrycka
Den, som har sitt allt i Gud?

3 Ja är viss, att du mig leder
Troget intill resans slut,
Och då solen sjunker neder,
Skall ditt ljus ej slockna ut.
Kom mig när på nattlig bölja,
Räck den sjunkande din hand,
Och mig hjälp i tro dig följa,
Tills jag hinner himlens strand!Source: Lutherförbundets Sångbok #S85

Author: C. Rogberg

(no biographical information available about C. Rogberg.) Go to person page >

Text Information

First Line: Korset vill jag gärna bära
Author: C. Rogberg
Meter: 8.7.8.7 D
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Tune

AUTUMN (Barthélemon)

This tune is adapted from Barthélemon's piece Durandarte and Belerma: A Pathetic Scotch Ballad (1797). Some editors describe AUTUMN as "adapted from Psalm xlii in the Genevan Psalter, 1551", referring to the similarity between this tune and FREU DICH SEHR.

Go to tune page >


Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S85

Suggestions or corrections? Contact us