Hymnary Friends,

As our fall/winter fund drive winds down, please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. We're behind where we have been in past years with this drive, and we are hoping to catch up a little between now and January 1, 2019!

Please know that we want to keep Hymnary (the most complete database of North American hymnody on the planet) going for many years to come. Your donations help us do that. Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Kriste Jesu, du velsigne Landet og dets Oevrighed

Kriste Jesu, du velsigne Landet og dets Oevrighed

Author: N. J. Holm
Published in 3 hymnals

Representative Text

1 Kristus Jesu, du velsigne
Landet og dets Øvrighed,
Lad os dig og deri ligne,
At vi vise Lydighed!

2 Frygte Gud og Kongen ære,
Øvrigheden være tro,
Det os dybt indprentet være,
Hvor vi komme eller bo!

3 Lad os søge Landets Bedste,
Og i Forbøn være tro,
Elske inderlig vor Næste,
Fremme Gudsfrygt, Fred og Ro!

4 Lær os, gjerne at adlyde
I en god Samvittighed
Dem, du satte til at byde
Over os som Øvrighed!

5 For vor Konge vi dig bede,
Drag hans Hjerte til den Pagt,
Du dem i det Kald veilede,
Som af dig dem er paalagt!

6 Ved din Naade lad dem kjende
Kraften af dit Korses Ord,
Lad dit klare Lys og brænde
Her og over Fædres Jord!

7 Lad det Kongens Hjerter fryde,
Frelser, at du bliver kjendt!
O velsign os, lad os nyde
Naade, Lykke ufravendt!

Source: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg: Kirkesalmeboger og Almedigter af Biskop J. N. Skaar, med 79 portræter, og Kirkemusiker og Kirkemusik... #563

Author: N. J. Holm

(no biographical information available about N. J. Holm.) Go to person page >

Text Information

First Line: Kriste Jesu, du velsigne Landet og dets Oevrighed
Author: N. J. Holm

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)

Kirkesalmebog #d339

TextPage Scan

Kirkesalmebog #563

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #563

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements