Kriste Jesu, du velsigne Landet og dets Oevrighed

Kriste Jesu, du velsigne Landet og dets Oevrighed

Author: N. J. Holm
Published in 3 hymnals

Representative Text

1 Kristus Jesu, du velsigne
Landet og dets Øvrighed,
Lad os dig og deri ligne,
At vi vise Lydighed!

2 Frygte Gud og Kongen ære,
Øvrigheden være tro,
Det os dybt indprentet være,
Hvor vi komme eller bo!

3 Lad os søge Landets Bedste,
Og i Forbøn være tro,
Elske inderlig vor Næste,
Fremme Gudsfrygt, Fred og Ro!

4 Lær os, gjerne at adlyde
I en god Samvittighed
Dem, du satte til at byde
Over os som Øvrighed!

5 For vor Konge vi dig bede,
Drag hans Hjerte til den Pagt,
Du dem i det Kald veilede,
Som af dig dem er paalagt!

6 Ved din Naade lad dem kjende
Kraften af dit Korses Ord,
Lad dit klare Lys og brænde
Her og over Fædres Jord!

7 Lad det Kongens Hjerter fryde,
Frelser, at du bliver kjendt!
O velsign os, lad os nyde
Naade, Lykke ufravendt!

Source: M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg: Kirkesalmeboger og Almedigter af Biskop J. N. Skaar, med 79 portræter, og Kirkemusiker og Kirkemusik... #563

Author: N. J. Holm

(no biographical information available about N. J. Holm.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)

Kirkesalmebog #d339

TextPage Scan

Kirkesalmebog #563

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #563

Suggestions or corrections? Contact us