Kristus, du est den lyse dag

Kristus, du est den lyse dag

Author: Wolfgang Meusel
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Christe, du est den lyse Dag,
For dig ei skjules nogen Sag,
Du kaldes jo det sande Lys;
Saa lys os til din Faders Hus!
Faders Hus!

2 Vi bede dig,o Herre kjær,
Med din Miskundhed bliv os nær,
Og und os Hvile og Ro i dig,
At Natten hengaar fredelig!
Fredelig!

3 Lad Syndens Søvn ei flade os paa,
Ei heller Djævlen Magten faa,
Men lad vort Legem hvile smukt
I Renhed o i hellig Tugt!
Hellig Tugt!

4 Naar vore Øine lukke sig,
Lad Hjertet vaage da hos dig,
Hold over os din høire Haand,
At os ei binder Syndens Baand!
Syndens Baand!

5 Vor Frelser kjær, du til os se,
Lad os ei Ondt af Djævlen ske,
Og led du os paa Veien god!
Du haver kjøbt os med dit Blod,
Med dit Blod.

6 O naadig' Herre Gud, kom nu
Vort Legems Skrøbelighed ihu;
Du er vor Sjæls Beskjærmer vist,
Saa bliv da hos os, Herre Christ!
Herre Christ!

Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #481

Author: Wolfgang Meusel

Meusel, Wolfgang, son of Anton Meusel (Meusslin, Mäusslein, Mosel, Mösel, Musculus, &c), cooper at Dieuze in Lorraine, was born at Dieuze, Sept. 8, 1497. He studied for short periods in the schools at Rappoltsweiler, Colmar, and Schlettstadt, between times wandering over the country and earning his way by his singing. In 1512 he happened to come to the Benedictine monastery at Lixheim near Saarburg, just as Vespers were being sung. His beautiful voice, as he joined in, led the monks to receive him, and here he studied music, and became organist to the cloister. In his 20th year he devoted himself to the study of theology, and soon after began to preach in the church at Lixheim, and in the neighbouring village churches. In 1518 he became a… Go to person page >

Text Information

First Line: Kristus, du est den lyse dag
Author: Wolfgang Meusel
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #481

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d238

Suggestions or corrections? Contact us