Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Lov, Ære, Pris og Herlighed

Lov, Ære, Pris og Herlighed

Author: Kristoffer Eriksøn
Published in 6 hymnals

Full Text

1 Lov, Ære, Pris og Herlighed
Gud Fader ske i Evighed,
Som alting skabte viselig
Og os opholder rigelig!

2 Dig Ære ske, o Jesus Krist,
Som har den Naade os bevist,
For os at lide Korsets Død
Og frelse os af al vor Nød!

3 Dig Ære ske, o Helligaand,
Som lyser op i vor Forstand,
At Sandheds Vei vi kjende maa
Og faste indtil Enden staa!

4 O hellige Treenlighed!
O sande Gud i Evighed,
Hør os for din Barmhjertighed,
Før os til evig Salighed!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #648

Author: Kristoffer Eriksøn

(no biographical information available about Kristoffer Eriksøn.) Go to person page >

Text Information

First Line: Lov, Ære, Pris og Herlighed
Author: Kristoffer Eriksøn
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d354
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #d354
Lutheran Hymnal for the Sunday School #S.12Page Scan
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #293Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #648Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d251
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements