Lov, Ære, Pris og Herlighed

Lov, Ære, Pris og Herlighed

Author: Kristoffer Eriksøn
Published in 5 hymnals

Representative Text

1 Lov, Ære, Pris og Herlighed
Gud Fader ske i Evighed,
Som alting skabte viselig
Og os opholder rigelig!

2 Dig Ære ske, o Jesus Krist,
Som har den Naade os bevist,
For os at lide Korsets Død
Og frelse os af al vor Nød!

3 Dig Ære ske, o Helligaand,
Som lyser op i vor Forstand,
At Sandheds Vei vi kjende maa
Og faste indtil Enden staa!

4 O hellige Treenlighed!
O sande Gud i Evighed,
Hør os for din Barmhjertighed,
Før os til evig Salighed!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #648

Author: Kristoffer Eriksøn

(no biographical information available about Kristoffer Eriksøn.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)

Kirkesalmebog #d354

Page Scan

Lutheran Hymnal for the Sunday School #S.12

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #293

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #648

Suggestions or corrections? Contact us