Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Min sjæl, min sjæl, lov Herren

Min sjæl, min sjæl, lov Herren

Author: Johann Poliander; Translator: M. B. Landstad
Published in 3 hymnals

Full Text

1 Min Sjæl, min Sjæl, lov Herren,
Og alt, hvad i mig er, hans Navn!
Min Sjæl, min Sjæl, lov Herren,
Glem ingen Ting af alt hans Gavn!
Han, som din Synd udsletter
Og læger dine Saar;
Han, som dit Liv opretter,
Naar du til Døden gaar;
Han, som ny Kraft dig sender,
Gjør Alderdommen ung;
Han, som dig bær paa Hænder,
Naar Tiden falder tung!

2 Sit Ord han lod os kjende,
Og hans Velgjerninger vi ved.
Barmhjertig uden Ende
Og rig paa evig Miskundhed
Han lader Vreden fare
For dem, som gjøre Bod,
Vil ingen Salve spare
For Sorg og saaret Mod.
Med Naaden sin og Trøsten
Har han vor Angest stilt,
Som Vesten er fra Østen
Langt Synden fra os skilt.

3 Som sig en kjærlig Fader
Miskunder over sine Smaa,
Saa gjør vor Gud, og lader
Op Naaden ny hver Morgen gaa.
Han veed, vi ere ringe,
Kun Støv og Aske vist,
Ret som et Græs i Enge,
En Urt, sin Blomst har mist.
Naar Veiret hart paafalder,
Da findes det ei mer,
Saa gaar det med vor Alder,
Vort Engelight er nær.

4 Men Guds Miskund alene
Den bliver fast i Evighed
Hos dem, ham trolig tjene,
Hans kjære Børn og Menighed.
Fra Himlens høie Sæde
Han holder hellig Vagt.
I Engle, som med Glæde
Er Vidner til hans Magt.
I Stærke, I, som fare
At føre ud hans Bud,
Og Jordens hele Skare
Stat op og lover Gud!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #77

Author: Johann Poliander

Poliander, Johann was the pen-name of Johann Graumann who was b. July 5, 1487, at Neustadt in the Bavarian Palatinate. He studied at Leipzig (M.A. 1516, B.D. 1520), and was, in 1520, appointed rector of the St. Thomas School at Leipzig. He attended the Disputation in 1519 between Dr. Eck, Luther, and Oarlstadt, as the amanuensis of Eck; with the ultimate result that he espoused the cause of the Reformation and left Leipzig in 1522. In 1523 he became Evangelical preacher at Wurzburg, but left on the outbreak of the Peasants' War in 1525, and went to Nürnberg, where, about Lent, he was appointed preacher to the nunnery of St. Clara. He then, at the recommendation of Luther, received from the Margrave Albrecht of Brandenburg an invitation to… Go to person page >

Translator: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Text Information

First Line: Min sjæl, min sjæl, lov Herren
Author: Johann Poliander
Translator: M. B. Landstad
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d388
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #77Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #77Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements