Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Mit barn, frygt den sande Gud

Mit barn, frygt den sande Gud

Author: Berthel Pedersen
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Mit Barn, frygt den sande Gud,
Misbrug ei hans Navn og Bud,
Helliggjør din Hvile-Dag,
Ær Forældre uden Nag,
Dr"b ei Nogen, driv ei Hor,
Stjæl ei vær ei falsk i Ord,
Sky Begjærlighed paa Jord.

2 Jeg paa Gud den Fader tror,
Som Alt skabte ved sit Ord,
Og paa Sønnen Gud og Mand,
Præst,Prophet, Kong', Frelser sand,
Og paa Helligaand, vor Trøst,
Som mig helliggjør fra Brøst,
Reiser op til Livets Lyst.

3 Fader vor i Himmerig,
Dit Navn helligt vorde dig,
Lad dit Rige komme frit,
Ske din Villie i Verden vidt,
Giv os Brød, forlad vor Synd,
Leg os ei i Fristels' ind,
Fri os fra Ondt med din Fynd!

4 O treenig Gud, med Navn
Fader, Søn og Helligaand,
Som mig døbte med Ord og Vand,
Hjælp, jeg bær mit Navn med Gavn,
Holder din Pagt christelig,
Tror paa dig ret hjertelig,
Vorder salig eviglig!

5 Spis min Sjæl, o Jesu sød,
Med dit Kjød og sande BrOd!
Vederkvæg mig, Frelser min,
Med dit Blod i klaren Vin,
Til min synds Forladelse
Og din Døds Hukommelse!
Dig Lov, Pris, og Ære ske!

Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #14

Author: Berthel Pedersen

(no biographical information available about Berthel Pedersen.) Go to person page >

Text Information

First Line: Mit barn, frygt den sande Gud
Author: Berthel Pedersen
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #14

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d280

Suggestions or corrections? Contact us