De växlande tider

När den arma jordens tid förgår

Tune: [När den arma jordens tid förgår]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 När den arma jordens tid förgår,
Lefver likväl Kristus år från år;
Och hvad frukta vi, om han är vår,
I de växlande tider?

2 Män'ska har du endast Kristus qvar,
Har du själfver gud til vän och far,
"Nog och öfver nog," ja allt du har,
Trots de växlande tider.

3 Kommer på en gång all mörkrets här,
Kommer satan och vår död begär,
Se, den starke hjälten är oss når
I de växlande tider.

4 Måste du i världen hafva tvång
Blir dig stundom vägen alltför lång,
Svartnar det för Ogat mången gång
I de växlande tider;

5 Bort misströstan, Herren är ju när!
Evigt han den gode herden är;
Svaga lammen själf i famn han bär
I de växlande tider.

6 Resa äfven syndens krafter sig,
Får ock satan lof att sälla dig,
Och förvirrad du ej ser din stig
I de farliga tider;


Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #10

Text Information

First Line: När den arma jordens tid förgår
Title: De växlande tider
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #10

Suggestions or corrections? Contact us