Ngọi Giêhôva Thánh-Đế, Là Chán-Chúa Ápraham

Ngọi Giêhôva Thánh-Đế, Là Chán-Chúa Ápraham

Tune: [Yigdahl Ehlohheem ḥai v'yishtahbaḥ]
Published in 1 hymnal

Text Information

Instances

Instances (1 - 1 of 1)

Thánh Ca #3

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements