Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Nu er jeg glad og gaar med sang

Nu er jeg glad og gaar med sang

Translator: M. B. Landstad
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Nu er jeg glad og gaar med Sang,
For jeg har Jesus fundet,
Til ham jeg bar en Hjertens Trang,
Og han har sig miskundet.
Jeg hviler der, hvorfra mig ei Synd,
Død og Djævel skræmmer,
Min Frelsermand han siger nei,
Og i sin Favn mig gjemmer.

2 Han raaber til mig: Jeg er din,
Og du er min; frygt ikke!
Ei Ondt skal komme til dig ind,
Ei Slangens Braad dig stikke;
Jeg fylder dig med Fryd og Fred,
Og kroner dig med Ære,
Jeg gi'r dig min Retfærdighed,
Dte skal din Hæder være!

3 Hvo vove tør mig nu paany
Fra Jesu Favn at støde?
Min Avindsmand med Stræk maa sly
For Kristi Blod det røde;
Det sæder mig i Sikkerhed,
Samvittigheden tier,
Saa gaar jeg nu min Vei med Fred,
Og paa Guds Time bier.

4 Hav Tak, o Jesus, du Guds Søn,
Du Fredens Atterbringer!
Du er vor Trøst og store Løn,
Og Satans Undertvinger.
O Gud ske Lov, mit Hjerte nu
Er et Guds Temple vorden;
Vær Krist, derinde Lyset du,
Og al min Lyst paa Jorden!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #74

Translator: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Text Information

First Line: Nu er jeg glad og gaar med sang
Translator: M. B. Landstad
Source: Unknown German authro
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d412

TextPage Scan

Kirkesalmebog #74

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #74

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #74

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements