Hymnary Friends,

We don't often ask for money.

But, before you hit the "close" button on this box, please consider a donation to keep Hymnary.org going.

You are one of more than half a million people who come here every month: worship leaders, hymnologists, hymn lovers and many more. Here at Hymnary.org, you have free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue.

So if you benefit from Hymnary.org, would you please consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below to be taken to a secure site.

On behalf of the entire Hymnary.org team,
Harry Plantinga

Nu kjære menige Kristenhed

Nu kjære menige Kristenhed

Author: Martin Luther; Translator: M. B. Landstad
Published in 2 hymnals

Full Text

1 Nu kjære menige Kristenhed,
Du komme med Lyst og Glæde,
At vi forsamled' i Herrens Fred
Kan takke vor Gud, og kvæde
Om Naaden, som han mod os har gjort,
Det Frelsens Underverk sandt og stort,
Dyrt haver han det og kostet.

2 I Djævelens Bold jeg fangen laa,
Fordømt saa var jeg til Døde,
og mine Synder de laa mig paa,
Jeg havde stor Angest og Møde,
Jeg sank og dybere altid ned,
Der var ei Raad eller Salighed,
I Synden var jeg undfangen.

3 Og mine Gjerninger hjulpe ei
Til Døden at overvinde,
Den stærke Djævel han sagde nei,
Han lader sig ikke binde
Af mig eller noget Kreatur,
Jeg var i hans Bold af min Natur,
Fordømt til den evige Pine.

4 Der var og ingeni Verden al,
Mig Arme forløse kunde,
Jeg veed ret aldrig, hvorhen jeg skal,
Maa gange til Helveds Grunde,
Alt for Guds Brede mig over er,
Og Syndens Byrde som tungt jeg bær,
forvist saa maa jeg fortabes.

5 Da ynkedes Gud i Evighed
Bed denne min store Baade,
Han tænkte paa sin Barmhjertighed
Og vilde mig Hjælpen raade;
Han vendte faderlig Hu til mig,
Og kosted derpaa foruden Evig
Det kjæreste, som han aatte.

6 Han talte til sin kjære søn:
Det er nu Tid af forbarme.
Saa gak da, min Hjertens Krone skjøn,
At frelse og fri den Arme!
Du løse ham ud af Syndens Nød
Og knuse for ham den haarde Død
Og lade ham med dig leve!

7 Guds Søn sin Fader Iydagtig var,
Han kom hid til mig paa Jorden,
Og fød af en Jomfru ren og klar,
Mind Broder arm er han vorden.
Saa lønlig førte han her sin
Magt, led alskens Nød, for det vor hans
Agt, At tage Djævelen fangen.

8 Guds Søn han sagde: Hold dig til mig,
Saa skal du ei Skade lide,
Jeg ganske giver mig hen for dig,
Og stander for dig at stride;
Thi nu er jeg din, og du er min,
Og hvor jeg er, tager jeg dig ind,
Den Fiende skal os ei stille.

9 Mit blod det rinder paa Jorden ud,
Og Livet det maa jeg miste,
Det sker til Soning for dig hos Gud,
Derpaa skal du tro og trøste;
Uskyldig lider jeg her din Dom,
Mit Liv dog kaster al Døden om,–
Og saa der din Frelse vundet.

10 Til Himmels igjen, til Fader min,
Jeg far fra dette Elende,
Der vil jeg være Forbeder din,
Den Hellige Aand dig sende,
Som trøste i Trængsel skal din Sjæl
Og lære dig mig at kjende vel,
Og dig i al Sandhed lede.

11 Hvad jeg paa Jorden har lært og gjort,
Det gjøre du skal og lære,
Da kommer guds Rige herligt, stort,
Hans hellige Navn til Ære.
Men vogt dig for Menn'stelærdoms Bud,
Som skjæmmer Guds ædle Sandheb ud!
Der lægger jeg dig paa Hjerte

12 Thi vil vi prise af Hjertens Grund
Og love foruden Ende
Gud Fader, at han af sin Mistund
Sin Søn vilde til os sende,
Og nedslog i Jesu Kristi Død
Synd, Helvede og al Døbsens Nød.
Gud lade os dette kjende!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #9

Author: Martin Luther

Luther, Martin, born at Eisleben, Nov. 10, 1483; entered the University of Erfurt, 1501 (B.A. 1502, M.A.. 1503); became an Augustinian monk, 1505; ordained priest, 1507; appointed Professor at the University of Wittenberg, 1508, and in 1512 D.D.; published his 95 Theses, 1517; and burnt the Papal Bull which had condemned them, 1520; attended the Diet of Worms, 1521; translated the Bible into German, 1521-34; and died at Eisleben, Feb. 18, 1546. The details of his life and of his work as a reformer are accessible to English readers in a great variety of forms. Luther had a huge influence on German hymnody. i. Hymn Books. 1. Ellich cristlich lider Lobgesang un Psalm. Wittenberg, 1524. [Hamburg Library.] This contains 8 German h… Go to person page >

Translator: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Text Information

First Line: Nu kjære menige Kristenhed
Author: Martin Luther
Translator: M. B. Landstad
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d419
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #9Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements