Nu velan, et freidigt mod

Nu velan, et freidigt mod

Author: Hans Adolf Brorson
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Nu velan, et freidigt Mod!
Op mit Hjerte! op min Tunge!
Op, om Jesu Navn at sjunge,
Om hans Kjærlighed og Blod;
Alt, hvad i mig er, sig fryde
til min Frelsers Lov og Pris,
At min Nytaars-Sang kan lyde
Langt hen ind i Paradis!

2 O, du blodig Jesu Navn!
Min Forløsnings Morgenrøde,
Pardisets første GrOde,
Bange Sjæles Hvilestavn,
Troens stærke Seierssane,
Haabets rette Ankergrund,
Lys op paa min tunge Bane,
Ja udi min sidste Stund!

3 O det søde Jesu Navn!
O det Navn foruden Lige,
O mit søde Himmerige,
O min Sjæles Frelserhavn,
O mit Hjertes Lyst og Længsel,
O min søde Himmelskat,
O min Fryd i største Drængsel,
O mit Lys i Dødens Nat!

4 Jesus os til Trøst og Gavn
Dette Navn har villet b"re,
Men han maatte tidlig lære,
At det var et Smertenavn;
Thi da Blodet maatte rinde,
Da ham Frelsernavnet fik,
Dermed al vor Jammers Minde
Hannem ind i Sjælen gik.

5 Derfor findes nu for mig
Dette Navn saa fuldt af Naade,
At jeg mig i al min Vaade
Derved fryder inderlig.
Maa jeg kun min Jesum nyde
I en fast og stadig Tro,
Skulde det mig ei vortryde,
Om end Verden brast i to.

6 O, jeg er en syndig Krop,
Det er al min Titles Ære,
Bedre kan den ikke være,
Naar jeg kaster Loven op,
Men for du er Jesus bleven
Og min Jammer paa dig tog,
Derfor staar mit Navn indskreven
Deilig udi Livets Vog.

7 Jeg skal op i Dommen staa,
Ind med Fryd i Himlen stige,
Herske udi Jesu Rige
Med en deilig Krone paa;
Hvide Klæder, Palmegrene,
Engledrik af Livets Flod,
Dette nyder jeg alene
For min Jesu Navn og Blod.

8 Nu det Navn, o Jesu, som
Du for mig har villet bære,
Lad det mig i Tanker v"re,
Hvor jeg gaar i Verden om,
Og i Dødens sidste Dvale
Lad det kvæge Sjæl og Sind,
At jeg maa om Jesu tale,
Til jeg gaar i Himlen ind.Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #106

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: Nu velan, et freidigt mod
Author: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #106

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d311

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.