Ärans konung

Representative Text

1 O du ärans konung,
Herre Jesu Kriste,
Du, den förste och den siste,
Du, som ingen växling
Och förvandling lider,
Såsom vi af år och tider,
Pris ske dig
Innerlig!
Må hvar själ och tunga
Blott ditt namn lofsjunga!

2 Konung, med de helga,
dyra djupa såren,
Du, som gaf ditt lif för fåren,
Du är midl och tålig,
mäktig i de svaga,
Låt vårt lof dig väl behaga!
Själf ditt verk
I oss stärk,
Må, om möjligt, alla
För ditt kors nedfalla!


Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #114

Text Information

First Line: O, du ärans konung
Title: Ärans konung
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #114

Suggestions or corrections? Contact us