O du härliga, o du saliga, Nådebringande pingesttid!