Det sälla hemmet

O, hvad salighet Gud vill skänka

Tune: [O, hvad salighet Gud vill skänka]
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 O,hvad salighet Gud vill skänka
Åt de utvalda i himmelen!
Här kan ej någon tanke tänka,
Ej någon tunga utsåga den.
Där är härlighet, hvart ett öga
Undrande kring sig blicka må;
Där man evigt skall Herrens höga,
Ljufliga kärlek smaka få.

2 Sorgens suckar där aldrig höras,
Glädje tillfyllest ju finns hos Gud;
Klara, himmelska harpor röras,
Jublande höres sångernas ljud.
Där de heliga änglar spela,
Kasta för Gud sin kronor ner,
Där ej heller skall själen fela
Kraft till att tjäna Herren mer.

3 Lossad, sjunger hvar stum hans ära,
Lama då springa af himmels fröjd;
Intet har man att då begära,
Ty man besitter där allt förnöjd;
Det fullkomliga kommit redan,
Då är utstånden jordens nöd;
Gömd i grafven uar synden, svedan,
Och gamle Adam då är död.

4 Himlens manna och ljufva honung
Får man i evighet smaka där,
Själfva lifvets och ärans konung
Se med sin' ögen just som han är.
Brist och fattigdom har en ände,
Trycker ej längre sinnet ner;
Själens vanmakt och dess elände
Samvetet ej skall abba mer.

5 Där är kunskapen utan brister,
Kärleken ren, öfversvinnelig;
Kroppen klarhet där aldrig mister,
Andlig han är och odödelig;
Ingen sjukdom och värk skall vara
Mer i de sällas hem hos Gud;
Syndens börda, dess nöd och fara
Slipper för evigt Kristi brud.

6 Mer än heliga änglars like
Blifver den armaste syndar'n där;
Men än konungen i sitt rike
Upphöjd och härlig tiggaren är.
Där på vänner ej brist skall vara;
Lofvande Lammet frälsad står
Inför tronen en hvitklädd skara,
Där ingen räkning talet når.

7 Den förlossade, kära bruden
skall nu få skåda sin brudgum där,
Som har skänkt henne bröllopsskruden,
Och som i trone hon hyllat här.
Si, där uppe skall bröllop firas
Evigt i himlens ljusa sal;
Där skall bruden med kronan sira
Bland alla änglars sälla tal.Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #44

Text Information

First Line: O, hvad salighet Gud vill skänka
Title: Det sälla hemmet
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #44

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.